Rekonstrukce potrubí v Olomouci patří svým rozsahem, délkou i významem mezi aktuálně největší projekty v České republice. Celkové náklady rekonstrukce včetně výstavby nové výměníkové stanice ve Špičkové výtopně Olomouc se blíží částce 500 milionů korun.

„Během dvou let se vymění 7,5 kilometru starých parních rozvodů, které městu slouží místy už téměř 60 let, a postaví se celkem 8 kilometrů nových horkovodních rozvodů,“ popisovala mluvčí společnosti Veolia Energie Jana Dronská.

„V maximální míře jsou respektovány stávající trasy rozvodů tepla a nově vznikne jen zhruba půl kilometrové propojení tak, aby byla do soustavy zapojena vedle Teplárny Olomouc také Špičková výtopna Olomouc,“ přiblížila.

Tragická nehoda ve Wolkerově ulici v Olomouci. Tramvaj srazila chodkyni. 14.9.2023
Jak se to mohlo stát? ptají se Olomoučané po tragédii na zastávce tramvaje

Pokračování příští léto

Během uplynulých měsíců proběhla I. etapa, v rámci které se vyměnilo potrubí v délce 4 kilometry. „Pokračovat se bude příští léto. Příprava II. etapy už začala,“ dodala mluvčí.

Nový horkovod bude méně energeticky náročný a bude mít příznivý vliv na životní prostředí. Výměnou potrubí se minimalizuje výskyt poruch a tepelných ztrát.

„Smyslem rekonstrukce je kromě obnovy také příprava teplárenských rozvodů na odchod teplárny od uhlí. Nový systém bude efektivnější, méně energeticky náročný, a tudíž se na výrobu tepla spotřebuje méně paliva. Díky novému potrubí dojde k razantnímu snížení obvyklých ztrát a emise CO2 klesnou o téměř 5 tisíc tun za rok, což představuje snížení o 82 procent na tomto úseku,“ vysvětlovala Dronská.

Nová hala pro odstav tramvají u olomouckého nádraží, září 2023
Nová hala pro tramvaje u nádraží je hotová. Otevře se pro veřejnost

Na sezonu bude vše připraveno

Aktuálně probíhají dokončovací práce, aby byla soustava centrálního zásobování teplem včas připravena na zahájení nové topné sezony. Zatímco vloni se začalo topit 19. září, letos to bude vzhledem k nadprůměrně teplému počasí v těchto dnech později.

„Začátkem září byla nová horkovodní soustava napuštěna a připravena k uvedení do provozu. Během září a října budou probíhat dokončovací stavební práce spojené s úpravou stavbou dotčených ploch a objektů, ‚oživování‘ stanic a jejich najíždění dle požadavků odběratelů na zahájení nové topné sezony,“ popisovala Dronská.

Veolia prostřednictvím společnosti Olterm & TD Olomouc zásobuje teplem 29 tisíc domácností a řadu škol, institucí a podniků.

„Zákazníci výměnu potrubí prakticky nepocítili. Stavbou dotčeným odběratelům s celoročním odběrem tepla Veolia zajistila ohřev teplé vody dočasnými náhradními zdroji, kterými byly mobilní kontejnerové kotelny nebo u menších odběratelů zdroje na elektřinu,“ sdělila mluvčí.

Investici v Olomouci společnost Veolia Energie připravovala od roku 2020. Celkové náklady rekonstrukce včetně výstavby nové výměníkové stanice ve Špičkové výtopně Olomouc se blíží částce 500 milionů korun. „Část bude po splnění podmínek hrazena z dotací,“ dodala Dronská.