Koordinátorka klinických hodnocení Oddělení vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Olomouc Eva Součková přišla s nápadem zprostředkovat pacientům ve vážném stavu s Covid-19 kontakt s blízkými pomocí audiovizuální techniky vloni na podzim. Poté, co její rodina přišla o blízkého člověka, se kterým se kvůli protiepidemickým opatřením nemohla ani rozloučit.

„Od listopadu jsem začala nejprve telefonicky propojovat hospitalizované pacienty s jejich příbuznými,“ popisuje Eva Součková, která okamžitě získala podporu vedení oddělení JIP pro covid pozitivní pacienty na I. interní klinice.

A protože při I. interní klinice - kardiologické působí Národní telemedicínské centrum, nezůstalo dlouho u „prostého“ audiokontaktu přes mobil.

K propojení pacientů s rodinou využili aplikaci, která standardně slouží pro vzdálený kontakt mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Přes tablet tak mohou komunikovat i obrazem.

„Výhodou proti běžně rozšířeným aplikacím je mimo jiné to, že se k videokonferenci může zároveň propojit i více lidí z různých míst. Technická stránka řešení je ale zcela marginální oproti osobní iniciativě Evy Součkové, která má srdce na správném místě a za jejíž lidské nasazení, pomoc všem okolo a nezdolný optimismus jsme všichni moc vděční,“ oceňuje nasazení koordinátorky projektový pracovník NTMC Michal Štýbnar.

Pomocí tabletu a aplikace se může na dálku se svou dcerou a vnučkou vídat například Věra Štěpaníková z Přáslavic.

„Je to opravdu skvělé, pomáhá mi to i v mém boji s nemocí. Vnučka má v Londýně každým dnem rodit, takže se těším na pravnučku a jsem ráda, že s nimi mohu aspoň takto být,“ děkuje seniorka.

V rámci dobrovolné pomoci na oddělení JIP I. interní kliniky propojila Eva Součková už přes 40 rodin.

„Někdy takto rodina na dálku komunikuje i se svým blízkým v umělém spánku, na nějž mluví přes telefon nebo tablet. Jindy mohou pacienti díky svému lepšímu zdravotnímu stavu volat příbuzným sami,“ dodává Součková s tím, že pacientům v izolaci na covidovém oddělení ochotně přinese třeba noviny nebo chlebíček.