Slavnostní zahájení droždínské základní školy se liší rok od roku podle toho, čemu se budou následující rok žáčci věnovat.

„Letos se budeme víc zaměřovat na odlišnosti," uvedla ředitelka školy Hana Vaverková. Na děti čekalo představení jednotlivých učitelek, scénky, ale i drobná společná práce. „Účelem prvního dne je, aby byl slavnostní, veselý, milý, ale zároveň, aby už začala spolupráce mezi dětmi. Prvňáčci už s paní učitelkou začínají pracovat," vysvětlila. Do jejich základní školy, která má první až pátý stupeň a navštěvuje ji celkem sedmdesát žáků, letos přibylo třináct prvňáčků.

Podle informací z odboru školství olomouckého magistrátu by v letošním školním roce mělo do prvních tříd nastoupit asi 1060 žáčků.

„Je to ale číslo ze zápisu, které byly v lednu a únoru, přesné číslo budeme znát až nám ředitelé počty nahlásí ve svých výkazech. Loni byla čísla přibližně stejná a ve skutečnosti nastoupilo asi o sto dětí méně," uvedla Hana Fantová vedoucí odboru školství olomouckého magistrátu.

Hned několik novinek, v podobě zkrácených přestávek nebo zavedení povinnosti školy zajistit dozor nad žáky v době „polední" přestávky, kdy žáci již nejsou ve školní jídelně, čeká na školáky. Ne všechny školy se však úpravami, které Ministerstvo školství udělalo na základě podnětů samotných škol, řídit budou.