oltvPodobu územního plánu, která vznikla po několika letech příprav, si mohou lidé prohlédnout na internetu, ale také v budově olomouckého magistrátu do 12. března.

Do tohoto termínu je také možné podat námitky nebo návrh připomínkovat.

Po jejich vyhodnocení a zapracování bude dokument připravený ke schválení městským zastupitelstvem.

Tvůrci odhadují, že územní plán by mohl být odhlasovaný na přelomu letošního a příštího roku.

Elektronická podoba návrhu územního plánu Olomouce

Po konceptu je zde výsledný návrh

Po vytvoření zadání a následném vzniku konceptu má před sebou nyní olomoucká veřejnost třetí část materiálu, a to návrh územního plánu.

Ten vznikl na základě schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu architektonickou kanceláří Knesl + Kynčl.

„Úkolem návrhu je především reagovat na připomínky a námitky, které byly vzneseny v rámci konceptu. V mnoha liniích šlo zejména o zpřehlednění celé dokumentace," uvedl Jakub Kynčl, spoluautor jednotlivých částí příprav dokumentu.

Výstava i s odborným vysvětlením

V dnešní podobě má sedm set stran. Přeměnou prošel například hlavní výkres, který nejprve čítal šest částí, v návrhu má pouze tři. Změnou je také ztenčení počtu přerozdělených lokalit. Nyní jich je namísto 176 jen 31 a zhruba odpovídají jednotlivým místním částem města.

I nadále ale nový materiál pracuje s koncepty zeleně, dopravní a technické infrastruktury, ale také například zapojuje řeku do města, řeší protipovodňová opatření či výškové limity.

Na veškerý jeho obsah se nyní mohou podívat zájemci.

„Návrh územního plánu je vystavený v předsálí velkého zasedacího sálu budovy magistrátu v Hynaisově ulici, v době od pondělí do čtvrtku od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin. Každé odpoledne od pondělí do čtvrtku od 13 do 17 hodin bude na výstavě přítomen pracovník odboru koncepce a rozvoje, který podá zájemcům odborné informace," uvedl Radek Dosoudil, vedoucí odboru koncepce a rozvoje, který se na tvorbě nového strategického materiálu také podílí.

K dispozici je také na internetových stránkách města.

Prezentace pro veřejnost i podnikatele

Autoři dokumentu připravili na 6. února od 16 hodin prezentaci návrhu pro veřejnost, která se uskuteční ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu na Hynaisově ulici.

20. února se v tomtéž místě od 15 hodin uskuteční diskusní panel pro podnikatele.

Samotné veřejné projednání je v plánu 5. března od 16.30 opět ve stejných prostorách.

O dva dny později se tvůrci návrhu územního plánu sejdou s občanským sdružením Za Krásnou Olomouc.

Možnost prohlédnout a prostudovat obsáhlý materiál je až do 12. března. Uvedené datum je také posledním dnem, do kterého je možné podat námitky a připomínky.

Námitky mohou předkládat  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, dále oprávněný investor, tedy vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury a také zástupce veřejnosti, kterého zmocní nejméně 200 občanů.

„Všichni ostatní mohou návrh připomínkovat," dodal vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.

Potřebné informace a formuláře pro namítání a připomínkování najdou zájemci na speciální stránce na webu města.