Nebude to však jednoduché. Samotný recept není nijak výjimečný. Avšak obsahuje tajnou přísadu, tu se Věnceslav dozvěděl od svého otce, který mu ji prozradil před smrtí.

Ve svých zápiscích má uvedeno, že pivo se skládá z vody, sladu, chmele a kvasnic. Taczkovo pivo je také obsahovalo.

Bohužel jsou ne všechny zápisky čitelné, takže není vůbec známo, odkud bral Taczek vodu. Věnceslav si to již také nepamatuje.

Na kvalitě vody při výrobě piva velmi záleží. Docent Šaradín se bohužel ani nedozvěděl, jakou další přísadu Taczkovo pivo obsahovalo. 

Rádi bychom požádali historiky, občany Hněvotína i další pamětníky o spolupráci.

Pokud byste někde narazili na další přísadu, která se dávala do poctivého hanáckého piva, dejte nám prosím do redakce vědět.

Stejně tak nás zajímá, odkud se v době konce Rakouska-Uherska brala voda na vaření hněvotínského piva. Děkujeme!

Petr Hoxa
Autor je badatelem a spolupracovníkem redakce