Hygienicimají na prázdniny nahlášených 94 táborů, zatímco vloni jich bylo 139. Vloni trávilo na větších táborech v regionu čas 12 tisíc dětí, letos jich bude sedm tisíc.

Podle vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Olomouci Hany Kabátové mají organizátoři povinnost nahlásit pořádání letního tábora v případě, že počet dětí přesáhne tři desítky. „Počet letos nahlášených táborů je nižší zřejmě proto, že se uskuteční více těch menších, které ohlašovací povinnost nemají. Ovšem to neznamená, že nemusejí splňovat hygienické normy,“ uvedla Kabátová.

I někteří pořadatelé menších táborů se však hygienikům sami dobrovolně nahlásili. „Víme o dvaceti, dohromady pro pět stovek dětí,“ poznamenala Kabátová.

Pořadatelé velkých táborů se často opakují a hygienici proto nenarážejí na zásadní prohřešky. „Už mají zkušenosti a vědí, jaké jsou naše požadavky a nač je třeba dát největší důraz,“ uvedla Kabátová.

Hygienici si berou na mušku zásobování pitnou vodou. „I přes letošní sucha se neobávám, že by někdo z těchto zkušených organizátorů něco podcenil. Větší obavy mám z přívalových srážek, které mohou pobyt dětí zkomplikovat,“ dodala.