Jan MachátJak celou problematiku vnímá světelný designér Jan Machát, autor uměleckých nasvícení náměstí?

Práci rodáka z Olomouce mohly vidět tisíce lidí, kteří navštívili například festival videomappingu Vzáří.

S kolegou osvětloval také olomouckou radnici při loňském celorepublikovém zahájení Dní evropského dědictví.

Co máte společného s osvětlením a se světlem obecně?
Světlem se zabývám už odmalička, kdy jsem si hrál s různými zdroji světla, od sirek až po žárovky a ledky. A vzhledem k tomu, že můj otec je elektrikář a domácí kutil, tak jsem k tomu měl opravdu velmi blízko. Pak jsem vystudoval elektrotechnické lyceum. V současné době se zabývám světlem v rámci studia architektury a navštěvuji kurzy světelného designu na JAMU, kde přednáší přední světoví světelní designéři, od kterých čerpám vědomosti a zkušenosti.

V čem je podle vás problém v současné rozepři mezi vedením města a tvůrci nové podoby Horního náměstí?
Po dlouhém zamyšlení nad postojem obou stran jsem pochopil, že zde proti sobě stojí dva názory reprezentující každý svůj svět. Pan primátor Martin Major patří do světa práva a politiky a na věc se dívá pohledem ryze pragmatickým a účelným. Naopak architekt Jan Šépka, tělem i duší umělec, se snaží bojovat za estetickou a kulturní úroveň veřejného prostoru v Olomouci bez ohledu na to, co to přinese jemu osobně.

Se kterou stranou spíše souhlasíte a proč?
Chápu oba pohledy. Ale díky svému architektonickému vzdělání, které mě naučilo snaze dělat svět krásnějším, se v tomto sporu spíše přikláním na stranu architekta Šépky, který bojuje nejenom za kvalitní osvětlení v Olomouci, ale také za kulturní a morální zásady celé naší společnosti.

Vy se s panem architektem osobně znáte?
Aniž bych se s architektem Šépkou v minulosti potkal, tak velmi dobře znám jeho práci a vím, že je to člověk na svém místě. Je škoda, že z původní koncepce návrhu, který se snažil zlepšit kvality olomouckého Horního náměstí jak po estetické, tak po světelné stránce, bylo osvětlení jedinou věcí, která nebyla respektována a návrh byl tak připraven o svou celistvost a částečně i koncepci.

Špatné nasvícení silných stránek

Proč jsou podle vás vhodnější takzvané plácačky než lampy od Philipsu?
Plácačky byly před lety vyvinuté architekty a specialisty na osvětlení přímo na míru Hornímu náměstí v Olomouci, a proto by byly ojedinělé a výjimečné stejně jako tento prostor. Náměstí, na kterém stojí světová kulturní památka, si zaslouží, aby zde nebyly použité lampy, které najdeme po celém světě ve všech moderních velkoměstech. Ve městech, které jsou zaplavené moderními výškovými budovami bez charakteru a kouzla.

Které náměstí v Česku byste zmínil coby vzor, který by mohl sloužit pro řešení olomouckého Horního náměstí?
Pro olomoucké náměstí bych nevybíral žádný vzor. Horní náměstí je ojedinělým klenotem nejen u nás v republice, ale i ve světě. A opravdu jsem zatím nenašel žádné jiné náměstí, které by mělo podobnou intimní atmosféru. Není zde problém v nízké kvalitě osvětlení, ale v nevhodném osvětlení kvalitních silných stránek a orientačních bodů, jako jsou například radnice, Sloup Nejsvětější Trojice a kašny.
Bylo by vhodné nejdříve vyřešit celkové světelné pojetí náměstí. Jeho silné stránky zdůraznit, čímž pomůžeme zvýšit orientaci v prostoru, a zároveň se nám na ně podaří upoutat pozornost. Naopak slabé stránky, jako například reklamní výlohy a panely, bychom měli potlačit a vhodným řešením jejich vzhledu zajistit, že budou s náměstím existovat v symbióze a ne parazitovat na jeho kráse.