Právě z Olomouckého kraje pochází současná nejmladší členka svazu Veronika Dosoudilová, které je pouhých šestnáct let. Jde tak ve stopách své babičky i maminky, která je zároveň předsedkyní samotišské pobočky.

Veroničin vstup do ČSŽ však nezpůsobila jen povinnost pokračovat v tom, co její rodina začala. „Líbí se mi, co ženy prostřednictvím svazu pro sebe a své děti navzájem dělají. Na vesnici je těžší navštěvovat zájmové kroužky, kurzy, poznávat nové lidi. To vše svaz žen zprostředkovává díky seminářům, setkáním, různým výletům,“ dodává Veronika.

Prostřednictvím ČSŽ ožívají i mnohé dávno zapomenuté či zavržené tradice, které se prolínají se současností. Svaz se snaží o propagaci tradičních českých výrobků, výrobních technik, jako je například paličkování.

Zároveň však nabízí počítačové kurzy nebo přednášky. Spolek se také hlásí k mnohými zatracovanému Mezinárodnímu dni žen, který dnes chápe spíše jako oslavu feminismu. Zástupkyně ČSŽ pro Olomoucký kraj Anna Vaňková však záhy podotýká: „Feminismus nabyl bohužel v posledním desetiletí značně rozdílný význam, než jaký by měl mít. Feministka přeci není mlátička, která zavrhuje muže. Je to žena, jež si uvědomuje svou vlastní hodnotu.“

Co je to Český svaz žen

Český svaz žen (ČSŽ) vznikl v roce 1908 s počátkem první vlny feminismu a boje za ženské volební právo. Před revolucí byl úzce spojován s tehdejší politikou, a tak se organizace i její ideologické názory staly terčem posměchu.

I navzdory výraznému úpadku, který svaz zaznamenal po roce 1989, jednotlivé regionální spolky stále žijí a množství příznivkyň mají především v menších městech a na vesnicích.

V současnosti se svaz snaží být apolitický a realizuje pod záštitou EU projekty, které zaměřuje na rovné pracovní příležitosti či diskriminaci.

Mirka Dobešová