„Už tradičně vždy v sobotu před zahájením Odpustkových slavností Matice svatokopecká pořádá prohlídku baziliky a areálu, který k tomu přiléhá. Zajišťuje odborný výklad jak v bazilice, tak v jednotlivých prostorách. V odpustkových dnech, tedy ještě dnes a úterý, bude hlavní část chrámu otevřena od 9 do 17 hodin,“ uvedla pořadatelka akce Zora Krejčí z Občanského sdružení Matice Svatokopecké.

Z důvodu restaurátorských prací však letos návštěvníkům zůstala uzavřena kopule. „V loňském roce se začaly obnovovat fresky v presbytáři, v té přední části. Letos se pokračuje ve střední části a pod kopulí. V příštím roce se mají renovovat fresky v zadní části a u varhan,“ pokračovala.

Restaurátoři by v letošním roce měli své práce ukončit koncem listopadu. „Dá se předpokládat, tedy pokud vše půjde tak jak má, že by v příštím roce mohla být rekonstrukce baziliky hotová,“ řekla Krejčí.

Návštěvníci se tak mohli podívat zblízka na varhany, mohli vystoupat na obě věže, projít se Francouzským sálem nebo navštívit Ambit a kapli Jména Panny Marie. U Bolestných schodů pak na ně čekalo nově otevřené muzeum Matice Svatokopecké.

„Jsou tam jednak různé památky, upomínkové předměty z doby minulé a dokonce tam máme i některé pohlednice a svaté obrázky z 18. století. Publikace, kalichy a různé mešní ornáty, papežské křeslo, na kterém byl u nás přivítán Jan Pavel II. spolu s upomínkovými předměty z té doby. K vidění jsou i různé obrazy autorů, kteří měli nějaký vztah ke Kopečku,“ vysvětlila Zora Krejčí s tím, že by muzeum mělo být přístupné vždy v neděli od 12 do 17 hodin a to až do podzimu.

„Že je to tady otevřené jsem se dozvěděl náhodou. V některých částech jsme ještě nikdy nebyli. Člověk by tady musel být delší čas a musel by mít i nějaké tištěné materiály, aby z toho víc vytěžil. Ale i tak je to dobré,“ řekl Jiří Kunert z Olomouce, který do baziliky zavítal s manželkou.

Poprvé si prošla svatokopecký chrám i Martina Opluštilová se svým synem. „Moc se nám tady líbí. Syn nechtěl od počítače, ale teď je nadšený. Je to pro nás premiéra, v těchto místech jsme poprvé,“ dodala maminka, která se synem přijela z Olomouce-Chválkovic.