V anketě se zatím většina hlasující vyslovila pro to, aby více než 430 let starý kamenný most sloužil pro pěší a cyklisty.

Unikátní kamenný most svatého Jana Nepomuckého v Litovli je jedním z nejstarších dochovaných mostů v České republice - po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku třetím nejstarším funkčním mostem v zemi. Kamenný most je dlouhý 55 metrů a stojí na šesti pilířích. Památka je majetkem města.

Most podle vedení radnice čeká oprava plánovaná v letech 2023 až 2024, kdy už bude krajská silnice II/449 opravena v plánovaném rozsahu a stejně tak bude opraven vnitřní okruh města.

Nyní je potřeba rozhodnout, jaký bude na historickém mostě v budoucnu provoz. První varianta počítá s vyloučením automobilové dopravy, kdy bude na mostu chodník pro pěší po obou stranách, středový obousměrný pruh pro cyklisty a vymístění vodovodu z tělesa mostu pod tok. Druhá varianta by zachovala současný stav.

Jasno potřebuje mít radnice nejpozději začátkem října, aby projektant mohl dokončit rozpracovanou dokumentaci. Následně chce město žádat o dotace. Oprava si podle předběžného odhadu vyžádá nejméně pět milionů korun.

Zásadní změna

„Most čeká oprava a my musíme vyřešit provoz, jak bude do budoucna vypadat, jestli na něm zachovat automobilovou dopravu, nebo ne,“ vysvětloval starosta Litovle Viktor Kohout.

Odbor místního hospodářství a stavebních investic městského úřad coby orgán památkové péče navrhuje do budoucna zcela vyloučit vjezd motorových vozidel a most ponechat pouze pro pěší a cyklisty.

Jedná se o citlivé téma. Na druhé straně unikátního mostu žije skoro dva tisíce obyvatel, nachází se tam pošta a další frekventované provozovny.

„Jedná se o zásadní změnu. Proto chceme znát názor občanů, jak chtějí do budoucna využívat Svatojánský most. Vše se bude projednávat v v Komisi dopravy rady města, v radě a na zastupitelstvu,“ uvedl starosta.

V pátek odpoledne se ankety zveřejněné na oficiálních internetových stránkách Litovle vyslovilo 223 obyvatel pro to, aby most užívali pouze pěší a cyklisté. Jednačtyřicet hlasujících chce zachovat současný provoz.

Přežil všechny povodně

Důvodem plánované opravy nejsou následky nynějšího nebývalého automobilového provozu kvůli objížďce Dukelské. Most podle odborníků začal vykazovat drobné poruchy a nedostatky, které se projevují vlhnutím obkladových desek z pískovce ze západní strany mostu a v prasklinách v severní části mostu.

„S největší pravděpodobností zatéká do mostní konstrukce a vzlínající voda způsobuje výše uvedené nedostatky. V současné době je most dopravně přetěžován a mostní konstrukce velmi trpí,“ informovala radnice.

Most odolal katastrofální povodni v roce 1997 i záplavám, které sužovaly „Hanácké Benátky“ v minulosti. „Most přežil všechny povodně bez větších útrap,“ sdělil Olomouckému deníku litovelský kronikář Radovan Urválek.

Podle kronikáře v minulosti vždy bylo možné přes Svatoján jezdit, nikdy nesloužil výhradně pěším. „Jezdily po něm těžké formanské vozy. Byl postaven fortelně a vždy jako most sloužil pro dopravu,“ poukázal.

Nejstarší kamenný most na Moravě

Most svatého Jana Nepomuckého byl postaven před rokem 1592 a je třetím nejstarším funkčním mostem v ČR a nejstarším na Moravě. Současnou podobu dostal při rekonstrukci před 23 lety. Do té doby se přes most jezdilo oběma směry.

„Oprava v letech 1998 až 1999 vrátila most do původnější podoby. Vznikl kompromis, který se nám ale nejeví jako nejlepší. Doufám, že s opravou mostu, jak se o ní nyní bavíme, by mohlo dojít i ke zlepšení vizuální stránky,“ uvedl Radovan Urválek.

Kritici poukazují zejména na to, že velmi hodnotná barokní socha svatého Jana Nepomuckého z první čtvrtiny 18 století je o půl metru „utopena“ vůči horní části mostu.

První zmínka o mostě sice je z roku 1592, ale postaven byl dříve. Kdy přesně, podle litovelského kronikáře nikdo s jistotou neví.

„Otázkou ale je, zda v Litovli nemáme ještě starší most než Svatoján, a to most, který ve středu náměstí Přemysla Otakara překlenuje Nečíz. Vzhledem k tomu, že náměstí bylo před pár lety opravené a další desetiletí se na most nikdo nepodívá, zůstane to zatím tajemství,“ poukázal kronikář Litovle.