Dostali se totiž k nepořádku, který by byl za běžného stavu skrytý pod vodní hladinou.

Například vyčistili tok Střední Moravy v Olomouci v úseku od zaústění Střední Moravy do Moravy po Jez Řepčín.

"Z řeky vytáhli šest velkých kontejnerů na komunální odpad, různé kusy železa, nákupní vozíky, pneumatiky, zbytky kabelů, tvárnice, staré kočárky, betonové roury. V Hejčíně jsme na úklidu spolupracovali s komisí městské části, která zajistila dobrovolníky z řad místních občanů," informoval ředitel závodu Horní Morava společnosti Povodí Moravy Jiří Zedníček.