„Doporučujeme šetřit vodou. Půdní vlhkost je velmi nízká, situace by se mohla začít zlepšovat od zítřka. Výstraha však bude platit až do odvolání,“ uvedl meteorolog Petr Drobek. Na mnohá rizika upozorňují i hasiči. „Letní období, kdy se skloubí hodně sucha a málo vody je ideálním poměrem namíchaným na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě,“ vysvětlila krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

V létě a o dovolených by si lidé měli dávat pozor na mnoho věcí. Hasiči upozorňují na přísný zákaz vypalování trávy nebo pálení jiného odpadu a zároveň nabádají k velké obezřetnosti při manipulaci s hořlavými kapalinami. U nich vlivem vysokých teplot dochází k enormnímu odpařování a vzniku těkavých par. „V lesích a na polích by lidé neměli kouřit. Rozdělávat ohně ve volné přírodě doporučujeme pouze na bezpečných ohništích, které je na konec vždy nutné řádně polít vodou. Požáry mohou vzniknout i přemisťováním auty po lesních cestách. Vysoká tráva snadno vzplane od rozžhaveného katalyzátoru,“ radí hasičská mluvčí.

Hasiči současně apelují také na rodiče, prarodiče a všechny, kteří se o prázdninách o děti starají, aby jim vysvětlili nebezpečí, která oheň skrývá.