Nejdřív ale chci zdůraznit, že podle posledního průzkumu, který vznikal pro potřeby Plánu udržitelné městské mobility, je auto nejčastějším dopravním prostředkem pro cesty do práce (používá ho 41 procent lidí) a na jednu olomouckou domácnost připadá v průměru skoro 0,7 automobilu.

Z těchto čísel vyplývá, že ačkoliv město i stát podporují MHD nebo třeba cyklistiku, řidičů je tady pořád nejvíc. A my nemáme právo soudit, kdo a proč jezdí autem a nehodláme někomu nařizovat, jak by jezdit měl.

Z toho vyplývá, že bez aut se Olomouc neobejde a že i řidiči si zaslouží, aby o ně město projevovalo zájem a snahu pomáhat. Schopnost co nejrychleji se dopravit z bodu A do bodu B k životu obyvatel města prostě patří.

Jako doslova nepřátelské vnímají řidiči centrum města ve všední dny. Když pomineme různé uzavírky, jde především o zásadní problém se zaparkováním. Počet míst je silně limitovaný, a ruku na srdce, více parkujících aut by tady nikdo soudný ani nechtěl. Městu by to neslušelo. Proto máme pro centrum dvě zásadní řešení, která jsou reálná a citelně by pomohla.

Jedním je vícepodlažní parkovací dům na ploše u letadla, kousek od zimního stadionu. Pozemky nedávno získalo do vlastnictví město a tak má šanci zde takovou stavbu realizovat.

Druhou, ještě velkorysejší nabídku řešení vidíme v podzemním parkovišti pod třídou Svobody. To chceme postavit s využitím dotací a nabídnout zde cenově dostupná místa rezidentům i návštěvníkům.

Tím se pak uvolní prostor na povrchu, kde se rozšíří chodníky a zelené pásy. Obdobně řeší parkování evropské metropole a vše tam funguje ke spokojenosti řidičů i chodců. Mimochodem, dobře dostupné centrum města bývá i o dost živější…

Velkou bolestí nejen Olomouce jsou sídliště. Ani ve snu nepočítali projektanti minulého režimu s tím, kolik aut budou lidé jednou mít. Tady je třeba parkovací kapacity postupně rozšiřovat. Máme v záloze projekty pro jednotlivá sídliště, jejichž cílem jsou další parkovací místa.

Například pro takový Tabulový vrch je podle nového regulačního plánu možné získat až dva tisíce nových míst! Lidem se uleví také po dokončení stavby tramvajové trati ke Slavonínu, kde má vzniknout nový parkovací dům. Uvažujeme i o tom, že obyvatelé sídlišť by mohli při parkování požívat výhod rezidentů té které oblasti. Podstatné je hledat řešení a něco dělat, ne jen skuhrat, že to nejde.

Zkušenosti z vyspělého světa ukazují, že lidé jsou nejvíc spokojení, když fungují všechny možnosti dopravy. Když mohou dle své aktuální potřeby využít jednou kolo, podruhé auto a potřetí třeba tu tramvaj.

Nechceme proto zvýhodňovat jednu skupinu obyvatel na úkor druhých, chceme naopak hledat co nejoptimálnější koexistenci pro všechny, kteří se potřebujeme odněkud někam pohybovat. Aby se lidem v Olomouci žilo dobře.

Martin Major, lídr kandidátky ODS v Olomouci

Připravili jsme pro vás několik předvolebních speciálů, které vám umožní seznámit se s názory kandidátů. Jejich představení najdete na stránkách našich novin, na našem webu, ale také ve speciálním vydání našeho týdeníku, který vychází příští týden. Máte-li postřeh k tématu, pošlete jej na e-mail: volebnispecial@vlmedia.cz