„Do této chvíle spolky a organizace existovaly samostatně, prakticky, až na výjimky, spolu nekomunikovaly. Funkcí unie je zaručit především rychlou a bezproblémovou spolupráci mezi jednotlivými studentskými organizacemi a vlastně tím i působit ku prospěchu univerzity a také zaručovat jakýsi komunikační kanál mezi studenty a univerzitou,“ řekl předseda Unie studentů Ondřej Martínek.

Studentskou unii vítá i vedení fakulty. „V současnosti na Univerzitě Palackého pracuje v rámci fakult nebo i kateder okolo 10 různých studentských spolků. Zamýšlená Unie studentů UP má být podle organizátorů víceméně volným sdružením studentských organizací, které bude umět zprostředkovat komunikaci mezi studenty, jejich organizacemi, akademickými senáty a vedením univerzity. Vedení Univerzity Palackého vznik tohoto sdružení vítá a je připraveno s ním spolupracovat,“ uvedl rektor olomoucké univerzity Lubomír Dvořák.

Unie se má podílet také na rozvoji studentských aktivit, ať již školních nebo volnočasových. Spolky se chtějí cestou spolupráce zasadit například o to, aby se v příštím roce konal jen jeden majáles za účasti co největšího počtu studentů. Jedním z prvních cílů nově vzniklé organizace je provedení rozsáhlého průzkumu mezi studenty.

„Ještě do konce letního semestru provedeme mezi studenty rozsáhlý průzkum na téma jejich spokojenosti s ubytováním, stravováním či se službami univerzitní knihovny. Výsledky celého průzkumu by se pak měly dostat do akademických senátů, kde se senátoři budou moci o výsledky opírat při projednávání takových záležitostí, jako jsou například ceny za ubytování na kolejích,“ dodal Martínek.