Podle mluvčího magistrátu Martina Hály bude nová kancelář otevřena ve středu 18. dubna v Hynaisově ulici. "Nové pracoviště oddělení vodního hospodářství bude fungovat každé pondělí a středu v malé zasedací místnosti v suterénu budovy," sdělil Hála. Občané, kteří mají studnu vybudovanou před 1. lednem 1955 si na magistrátě žádné povolení vyřizovat nemusí.

"Odběr vody ze studny vybudované fyzickou osobou pro účely zásobování domácnosti se považuje za povolený. Jako doklad o zřízení studny před rokem 1955 postačí jakýkoliv dokument, který prokazuje její stáří," uvedl Hála. Majitelé studny podle něj vystačí například s původní projektovou dokumentací ke stavbě, u které je studna umístěna. Využít je možné také informace o stáří studny uvedené v odhadu, který byl podkladem pro převod nemovitosti, svědeckou výpověď nebo prohlášení.

"Občané tyto skutečnosti nemusí nikam hlásit, ani je zasílat na odbor životního prostředí. Je třeba je ale uchovat a v případě kontroly je na vyzvání předložit," dodal Hála.