„Rada města se otázkou výškové zonace v poslední době několikrát zabývala. Dohodli jsme se proto, že v průběhu podzimu vytvoříme první rozsáhlejší podkladový materiál, který zanalyzuje současnou situaci ve městě. Ten by měl obsahovat popis pozitiv, ale i rizik, jež by výškové budovy městu přinesly,“ uvedl olomoucký primátor Martin Novotný (ODS).

„Naším základním východiskem je na jednu stranu ochrana historického jádra a památkových zón ve městě, ale také výhledů na jednotlivá panoramata. Na druhé straně zase chceme jasně stanovit pravidla i pro investory, kteří sem proudí. Tato studie by tak měla do určité míry chránit jejich oprávněné zájmy, aby se nestala překážkou rozvoje Olomouce,“ dodal.

Tento materiál má posloužit jako jeden z podkladů při tvorbě nového územního plánu. Podle primátora však existuje i možnost, že by mohl začít platit ještě dřív, než bude za několik let definitivní podoba územního plánu hotová.

Okolí olomoucké památkové rezervace už dnes ohraničuje ochranné pásmo. Před vydáním stavebního povolení stanovisko k jednotlivým stavbám vyslovují také památkáři.

„Výškové budovy se obecně staví spíš na okraji měst. Není totiž příliš vhodné, aby v nízké zástavbě vznikaly samostatné výškové budovy. Stejně tak není dobré, aby věžáky v historickém jádru soupeřily s vertikálami kostelů a dobových staveb,“ doplnil Miroslav Pospíšil, majitel olomouckého projekčního studia ateliér-r.