První etapy pilotáže se účastní letošní maturanti asi ze sedmi desítek středních škol v celé České republice.

„Od 27. do 29. dubna se na naší škole koná pilotáž státní maturitní zkoušky. I přesto, že se to letošních maturantů netýká, tak abychom mohli být zařazeni do dalšího testování, museli jsme do projektu zapojit současné čtvrté ročníky. Tedy, aby měl CERMAT, který tyto zkoušky zajišťuje, možnost porovnaní, zda jsou otázky dobře připravené, zda jsou dobře kladené a jestli vyhovují obsahu učiva na všech stupních školy,“ vysvětlila ředitelka školy Martina Zahnášová.

Přibližně sedmdesát letošních maturantů tak s úderem deváté hodiny usedlo do lavic a začalo pracovat na první části zkoušky. Vše ale podléhá přísné bezpečnosti, materiály a zadání musí středoškoláci vrátit, odnést si nemohou ani prázdný formulář.

„Studenti skládají zkoušku z českého jazyka, která má dvě části a v ostré verzi bude mít ještě třetí část. První částí je didaktický test, kde dostanou zadání a na záznamový arch zaznamenávají správné odpovědi. Druhá část je pak písemná, kde mají k dispozici deset témat a pětadvacet minut na to, aby si jedno téma vybrali, promysleli, co tam bude. U základní náročnosti pak mají dalších šedesát minut na zpracování. U vyšší náročnosti mají o třicet minut více. V ostré verzi pak přibude ještě ústní zkouška,“ informoval Pavel Vykoupil, inspektor České školní inspekce, který na chod testování dohlížel.

„Zkouška mi nevadila. Jen, se mi zdá, že tam bylo moc témat. Deset je moc, čtyři, které jsme měli na výběr my, to bylo lepší. Ale jsme rádi, že nemusíme maturovat po novu,“ uvedl devatenáctiletý student školy Vojtěch Fojtík.

A jeho spolužák dodal: „Stejně to nic neovlivní, je to nanečisto a zdálo se to docela lehké. Ale témat bylo moc,“ přitakal stejně starý Martin Jelínek.

Podle Vykoupila teď bude pro ministerstvo školství důležité, že si ověří náročnost, zda byla přiměřená nebo ne. „Tato maturitní zkouška se uskutečňuje na různých typech škol, od gymnázií až po střední průmyslové školy a podle výsledků pak ministerstvo zřejmě usoudí i co se týká obsahu náročnosti,“ podotknul.

Už na podzim příštího školního roku a pak v lednu 2010 by se měly konat ještě dvě etapy testování, které se už budou týkat přímo čtvrtých ročníků.

„Kdy se dozvíme výsledky, zatím ještě nevíme. I přesto, že to jsou materiály utajené, tak budeme alespoň od studentů vědět, jaký z toho mají pocit a kantorky, které pak budou studenty v příštím roce ve čtvrtém ročníku vyučovat, je už mohou připravovat a studenti tak budou o krok napřed,“ doplnila ředitelka školy.