Studenti Lékařské fakulty (LF) a Fakulty zdravotnických věd (FZV) UP posílili personál nemocnic na covidových i necovidových jednotkách.

„Aktuálně je přímo v provozu olomoucké fakultní nemocnice zapojena asi padesátka studentů a dalších pět desítek svou pomoc nabídlo,“ uvedla proděkanka LF UP pro studium Všeobecného lékařství 4. až 6. ročníku Eva Klásková s tím, že studenti pomáhají mimo řádnou výuku.

V souvislosti s nepříznivou epidemickou situací v Olomouckém kraji a nutností transformovat pracoviště na covidové jednotky jsou studenti ochotni pomoci a plní si dále praxi na těchto pracovištích.

„Skloubení teoretické výuky s náročnými směnami není jednoduché, i přesto jsou studenti velmi vstřícní a za to jim vedení naší fakulty vyjadřuje velké poděkování,“ komentovala nasazení studentů zdravotnických oborů proděkanka FZV UP pro praktickou výuku Andrea Drobiličová, která je zároveň náměstkyní nelékařských oborů ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Zejména posluchači Pedagogické fakulty UP se pak zapojují na krajské hygienické stanici do trasování osob, u kterých bylo prokázán Covid-19. Školení absolvovalo přes 40 studentů.

Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP Olomouc
Lockdown neočkovaných by nestačil, míní Hajdúch. Je třeba snížit mobilitu

Naučili se pracovat se systémem Daktela, který se k trasování používá, seznámili se s potřebnými metodickými pokyny a následně si pod vedením epidemiologů vyzkoušeli první hovory. Někteří už v průběhu školení podle hygieniků zjistili, že to není jednoduchá práce.

„Ve chvíli, kdy chcete někomu pomoci, obvykle nečekáte, že se setkáte s negativními reakcemi a někdy i agresivitou na druhé straně. I to ale může být pro studenty a pro jejich praxi přínosem,“ řekla Barbora Hanáková z protiepidemického odboru KHS Olomouc.

„Ceníme si toho, že se k výpomoci přihlásili, že měli tu odvahu. Jsme rádi, že tu studenty máme,“ dodala.

Pomocníci mají na KHS k dispozici potřebnou technikou vybavené call centrum. S výpomocí studentů hygienici prozatím počítají do konce letošního roku. Pedagogická fakulta svým posluchačům tuto pomoc uznává jako stáž, případně jako praxi, a pokud služba na hygienické stanici koliduje s výukou, jsou z ní omluveni.

V Domově seniorů Komárov nastoupí armáda pomoci v boji s covidem. 12. listopadu 2021
Do domova v Komárově a nemocnic nastupuje armáda pomoct v boji s covidem

Studenti UP pomáhali v nemocnicích už v předchozích vlnách pandemie. Ve Fakultní nemocnici Olomouc od října do prosince loňského roku odpracovalo 90 studentů FZV UP a 147 studentů LF UP více než 32 tisíc hodin.

„Od ledna 2021 na pracovištích fakultní nemocnice pokračovalo v profesním působení 50 studentů FZV UP a 44 studentů LF UP, během posledního měsíce jsme přijali na pozice sanitář a praktická sestra dalších 26 studentů FZV UP a LF UP. Studenti dlouhodobě a dobrovolně pracují na oddělení urgentního příjmu, I. interní klinice – kardiologické, oddělení geriatrie, na odběrovém místě, v očkovacím centru a na dalších zdravotnických pracovištích,“ vyjmenovávala Andrea Drobiličová.

V uplynulých dnech fakultní nemocnice oslovila studenty s nabídkou další spolupráce.