Workshop pro studenty uspořádalo Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc v prostorách Regionálního centra Olomouc v rámci třídenní mezinárodní odborné konference zaměřené právě na urgentní medicínu a medicínu katastrof.

Oboru chybějí v České republice lékaři.

„Jsou vysoké nároky na odborné znalosti prakticky ze všech oblastí medicíny, roli hrají i obavy ze zodpovědnosti a velkého objemu práce," vysvětlil Petr Hubáček, primář Oddělení urgentního příjmu FNOL. Mezi studenty je však podle jeho slov o obor zájem.

„Je z větší části založen na praktické výuce a připraví studenty opravdu na situace, kdy budou muset jako lékaři zachraňovat životy," uvedl.

Dosud se předmět vyučoval jako nepovinný a na olomoucké lékařské fakultně uspokojili pouze asi čtvrtinu zájemců.

Od příštího školního roku bude podle primáře, který zároveň obor vyučuje, předmět Urgentní medicína a medicína katastrof jako povinný v pátém ročníku.

Fakulta má speciální Výcvikové, tréninkové a edukační centrum právě pro výuku předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof.

„Je vybaveno unikátními pomůckami, které jsme si pro výuku nechali speciálně vyrobit. Jsou to reálné části lidských těl konzervované pomocí polymerů, tedy takzvané plastináty. Na nich mohou studenti trénovat některé úkony nezbytné v případě, že je pacient akutně ohrožen na životě. Žádný model samozřejmě nemůže nahradit skutečné tělo," uzavřel primář.