Strom vyvrátila vichřice na konci června. Pracovníci Flory proto dřevinu zatím neodklidí, ale počkají do konce léta, až z larev vylíhnutí brouci z padlého stromu vylezou ven.

„Spadlý dřezovec osidlují desítky larev vzácného tesaříka drsnorohého. Kriticky ohrožený druh se vyskytuje v České republice pouze ve dvou lokalitách, z nichž jedna je v olomouckých parcích,“ sdělila mluvčí Výstaviště Flora Zuzana Studená.

„Tím, že ponecháme strom na místě, umožníme dospělým tesaříkům ukončit jejich vývoj. Koncem léta se pak prokoušou ven a strom opustí,“ dodala vedoucí zahradnického úseku Naďa Krejčí.

Právě výskyt vzácných živočichů by v současnosti mohl promluvit do podoby obnovy Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech. O tom, jestli ji vykácet, nebo ji obnovit postupně, rozhodne olomoucká radnice na základě série odborných posudků a studií u nezávislých přírodovědců.

Výsledky by měly být známé nejpozději do konce listopadu. Podle Zdeňka Vinklera z Výstaviště Flora totiž dosavadní průzkum nepotvrdil, že by v jírovcích v hlavní aleji žil právě ohrožený tesařík drsnoroh.