Sigmundovu střední školu v letošním školním roce navštěvuje 424 žáků, kteří se vzdělávají v několika strojírenských oborech.

„Učebny pro praktickou výuku už však mají strojní park na hranici životnosti. Díky dotaci z unie můžeme postupně pořídit nové vybavení. Jednu ze stávajících učeben vybavíme moderními soustruhy, v druhé etapě počítáme s obnovou frézařské dílny. Třetí fáze obnáší vybudování nového pracoviště se dvěma počítačem řízenými obráběcími stroji. Všechny učebny by měli naši žáci využívat nejpozději v roce 2010,“ sdělil ředitel školy Pavel Michalík.

Celkové náklady na třídy pro praktickou výuku přesáhnou 16,6 milionů korun. Moderní vybavení využijí také zájemci, kteří budou navštěvovat rekvalifikační strojírenské kurzy.

Na lutínském učilišti je možné vzdělávat se v oborech mechanik seřizovač, obráběč kovů, nástrojář, strojní mechanik nebo karosář.

„Zaměstnavatelé z regionu mají o naše žáky velký zájem, spolupracujeme s desítkami strojírenských firem. Absolventi, kteří chtějí pracovat v oboru, rozhodně nemají problémy s hledáním dobře placeného zaměstnání. Předpokládám, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech,“ dodal Michalík.