„Kompletní oprava mostu ve Šternberku definitivně končí. Nejpozději od středy 7. prosince bude silnice I/46 na Opavu průjezdná oběma směry bez semaforů a kyvadlového režimu,“ informoval regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Prohlídka Aquacentra ve Šternberku, 10. listopadu 2022
Aquacentrum Šternberk už má termín otevření i podrobný ceník

Podle původního harmonogramu mělo být hotovo do konce října. Dělníci ale narazili na skalní podloží před zakládáním konstrukce mostu, což vyžadovalo změnu technologie.

Původní most v Jívavské ulici byl postaven v roce 1978. „Z důvodu denní zátěže osobní i nákladní dopravou bylo rozhodnuto řešit rekonstrukci demolicí a unikátní novostavbou," vysvětloval mluvčí Mazal.

Netradiční je podle ŘSD složení konstrukčních částí a jejich délka vedena šikmo pod silnicí I/46. Nový most byl navržen jako přesypaná konstrukce, nosné prvky tvoří uzavřený ocelový rám elipsovitého průřezu o délce 81 metrů.

V rámci stavby vznikla nová nábřežní zeď a byla provedena úprava koryta Sprchového potoka. Součástí rekonstrukce jsou úpravy silnice I/46 včetně parkovacích zálivů a středových ostrůvku. Obnoveny a postaveny byly chodníky, zeleň a sjezdy na sousední pozemky.

Náklady podle původních propočtů dosahovaly téměř 47 milionu korun bez DPH.