„Během zimy v naší ordinaci ošetříme dva až tři klienty s omrzlinami a nehojícími se ranami na nohou. Více už je ale případů rozsáhlé plísně. Sociálně slabší totiž někdy nemají možnost vyměnit si mokré ponožky za suché, ale ještě častěji podceňují hygienu dolních končetin. Průběžně ošetříme zhruba padesát pacientů bez domova s touto nepříjemnou nemocí,“ uvádí Eva Zedníková, praktická lékařka pro lidi bez domova z Nízkoprahového denního centra olomoucké Charity.

Dobrodinci, kteří se rozhodnou darovat nové i zánovní boty svým sociálně slabším bližním, mohou tak učinit do 30. října.

Darovanou obuv přijímají pracovníci Střediska SOS v provozovně na Praskově ulici v pracovních dnech od 9 do 12.30 hodin a od 13 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.