Až o 50 procent zákazníků méně oproti loňsku zaznamenává v těchto dnech stanice technické kontroly ve Slavonínské ulici v Olomouci. Například v úterý 16. března zde za celé odpoledne zaevidovali pouze dvě vozidla.

„Řeklo se A, ale nebylo řečeno B. Lidé by se měli zamyslet nad tím, co všechno se může stát,“ zdůrazňuje vedoucí stanice Vladimír Zemánek.

Plošné nařízení považuje za velmi nebezpečné. Vozidla, která by za normálních okolností technickou kontrolou a měřením emisí bez nutné opravy neprošla nebo by už musela být vyřazena z evidence, se teď smí dál účastnit silničního provozu.

„Jak může řidič zjistit, že má problém s brzdou nebo že mu teče olej na katalyzátor? Nedejbože mít havárku,“ kroutí hlavou pan Zemánek.

Podobně situaci vnímá i Leo Dadák, výkonný ředitel společnosti STKm Prostějov. Vytíženost jeho stanice je teď minimálně o 40 procent nižší než obvykle.

„Měla začít sezona, lidé se místo toho odhlašují,“ popsal každodenní scénář.

Nejinak je tomu třeba na Šumpersku. Zaměstnanci stanice technické kontroly Franotrans v Zábřehu se shodli, že méně aut nyní dodávají sami zákazníci i servisy, které pro ně tyto služby zajišťují.

„Zbytečné oddalování nedoporučujeme. Po uplynutí prodloužených lhůt nebudeme schopni všechny odbavit.“ varují technici, kteří přijímají zájemce bez nutnosti předchozího objednání.

Pojišťovna: Krátili bychom plnění

Odklad má pomoci především osobám nakaženým koronavirem či lidem v karanténě. Využít toho ale může v podstatě každý. Policisté i pojišťovny upozorňují, že víc než povolení odložit kontrolu je bude zajímat reálný technický stav dopravního prostředku. Ke každému vozidlu přistupují individuálně, bez ohledu na platnost STK.

„Pokud technický stav vozidla neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, nemůže se motorista dovolávat skutečnosti, že došlo k prodloužení lhůty pro provedení STK,“ informovala mluvčí pojišťovny Allianz Kateřina Ikráthová.

Ve stejném duchu navázal mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

„Pokud bychom zjistili vážné vady na vozidle, které vedly ke vzniku pojistné události, krátili bychom pojistné plnění z havarijního pojištění,“ reagoval.

V krajním případě by tak účastník nehody musel celou škodu hradit z vlastního. Komplikace ale mohou nastat už při obyčejné silniční kontrole. Zastaví-li policisté technicky nezpůsobilé vozidlo, nešťastník za volantem může dle zákona vyfasovat až desetitisícovou pokutu, pět trestných bodů či roční zákaz řízení.

Možnost odložit technickou prohlídku cílí na vozidla, u nichž platnost STK končí mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Desetiměsíční lhůta se počítá ode dne, kdy propadne původní technická. Takzvaný Omnibus II začal platit v sobotu 6. března a týká se i dalších dokladů, například řidičských průkazů. Nařízení navazuje na loňský Omnibus I, kdy se platnost dokladů, licencí a kontrol z období mezi únorem a srpnem automaticky prodloužila o 7 měsíců. (ber)