Gotická soška Panny Marie Cholinské má obrovskou tradici i pohnutou historii. Před šesti sty lety vyrobily ruce neznámého řezbáře klenot, který se už ve středověku stal symbolem pro lidi z širokého okolí. Z roku 1537 pochází první zmínka o zázračném uzdravení, které si zbožní lidé u Panny Marie Cholinské vyprosili.

„Lidé dobře věděli, že Cholina je místo, kde se mohou modlit k Panně Marii za uzdravení. Povědomí o tom se velmi rozšířilo v šestnáctém století. Tradice se tehdy upevnila, a vlastně přetrvala dodnes,“ vysvětlil kněz cholinské farnosti Josef Trtík.

Našla se ve Vídni

Před čtrnácti lety se ale podařilo třem zlodějům sošku z kostela Nanebevzetí Panny Marie ukrást a prodat ji do Rakouska. Vzácný klenot se nakonec našel až po deseti letech ve Vídni u starožitníka Alfreda Kolhammera.

Na Hanou se ovšem madona vrátila až po bezmála třech letech soudních sporů s českým státem. Kolhammer, který vzácnou dřevořezbu koupil od překupníka, totiž tvrdil, že ji na své náklady opravil a dokonce požadoval finanční náhradu. Rakouský soud nakonec rozhodl, že svými neodbornými zásahy sošku naopak poškodil. Madona totiž přišla o svoji barevnou vrstvu a také o kurunku Ježíška a svatozář panny Marie.

SOUVISEJÍCÍ: Madona se alespoň na chvíli vrátila do Choliny

Zjeví se v srpnu?

Věřící tak mohli v Cholině spatřit svou madonu až v lednu roku 2009. Poté byla nějaký čas v depozitáři a nyní je v rukou restaurátorů.

„Z bezpečnostních důvodů ovšem nemůžeme prozradit, kde se přesně nachází, ani který restaurátor na ní pracuje,“ sdělila Kateřina Chalupová z olomouckého arcibiskupaství.

Na poutních slavnostech v srpnu a září by se mohla madona opět v cholinském svatostánku objevit. „Pokud vše dobře půjde, mohly by být práce do měsíce hotové,“ potvrdila Chalupová.

Náhradnice za 140 tisíc

Arcibiskupství teď navíc dostane od Olomouckého kraje sto tisíc korun na zhotovení kopie, která má stát celkem sto čtyřicet tisíc. Hotová by měla být do konce příštího roku. Zatím není úplně jasné, kdy a zda se do kostela originál vrátí natrvalo. „Musíme zvážit bezpečnostní rizika,“ řekla Chalupová. Podle cholinského faráře je už nyní v kostele důkladné zabezpečení. „Musíme udělat vše pro to, aby se tento nádherný symbol mohl vrátit,“ dodal páter Trtík.