Maráček obvinění odmítá a připravuje podání stížnosti.

„Dohodli jsme se s panem ministrem, že si teď vezmu dovolenou, abych mohl zpracovat stížnost na mé obvinění. Zastupovat mě během dovolené bude standardně ekonomický náměstek nemocnice,“ informoval po jednání na ministerstvu Radomír Maráček.

„Ministerstvo budu průběžně informovat a v první polovině března bychom se s panem ministrem měli znovu sejít. Věří, že se obvinění ukáže jako neopodstatněné,“ sdělil.

Podle detektivů měl ředitel uzavírat pro nemocnici nevýhodné smlouvy na pronájem automobilů, u zakázek za desítky milionů korun nezveřejnil výzvy k podání nabídek s tím, že jde o modernizaci, přitom se podle policie jednalo o nákup nových přístrojů.

Zákon měl porušit i při uzavírání smluv na audity a poradenství. Škoda je několikamilionová. Ředitel Maráček obvinění odmítl.

Za Maráčka se po obvinění postavilo vedení nemocnice. Na konci týdne mu vyslovili podporu i osobnosti z vedení lékařské fakulty a klinik.

„Podpořili jsme ředitele. Za 3,5 roku mohu hodnotit, co se ve fakultní nemocnici událo. Vidím pozitivní koncepční práci, komunikaci, modernizaci nemocnice, vědecko-výzkumné činnosti,“ uvedl zástupce děkana fakulty a přednosta dětské kliniky Vladimír Mihál.

Maráčkovy manažerské schopnosti nezpochybňuje ani ministerstvo zdravotnictví: „Nemocnice byla ztrátová. Změnil ji v poměrně velmi moderní nemocnici a dokázal ji dovést k zisku,“ poznamenal minulý týden mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Jednání o péči po odchodech lékařů pokračují

Stíhání ředitele a jeho nepřítomnost v nemocnici podle vedení neohrožuje další jednání o zajištění péče, pokud 132 doktorů posledního února odejde.

„Jednání s klinikami o zajištění akutní péče o pacienty po případném odchodu lékařů pokračují dále. Vede je náměstek léčebné péče, který byl od počátku u jednání mezi vedením nemocnice a klinikami,“ uvedl minulý týden mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

Nemocnice se již dohodla s klinikami, kde výpovědi ohrožují péči nejvíce, na tom, že akutní péči zajistí i v březnu. Postaráno tedy bude jak o nedonošené novorozence, nemocné s mozkovou mrtvicí, kardiaky či hemato-onkologické pacienty.

Na přelom února a března plánuje nemocnice prázdninový provoz – budou odkládány neakutních operace. Nemocnice bude pacientům nabízet pozdější termíny operací.

„Jde o operace, které lze odložit, běžně se na ně čeká týdny až měsíce a jejich odkladem není ohroženo zdraví pacienta. Další postup je věcí jednání, která stále probíhají mezi vedením nemocnice a klinikami,“ sdělil mluvčí.

Policisté z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování obvinili ředitele Maráčka z porušování závazných pravidel hospodářského styku, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

V případě, že by obviněnému byla prokázána vina, hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.