V celostátní anketě Nejlepší nemocnice, kterou každoročně vyhlašuje organizace HealthCare Institute (HCI), dostala v krajském hodnocení nejvíce hlasů ve dvou kategoriích - od pacientů ambulancí, ale bodovala také u nemocných z lůžkových oddělení.

"Velmi si vážíme, že jsme v anketě vyšli jako nejlepší nemocnice v Olomouckém kraji. Na kvalitě našich služeb i spokojenosti pacientů dlouhodobě pracujeme a veškeré procesy se snažíme neustále zlepšovat. Oceněním tohoto úsilí je i skutečnost, že i v předchozích letech jsme v anketě HCI patřili mezi nejlepší nemocnice,“ reagoval Vítězslav Vavroušek, který je pověřen vedením Nemocnice Šternberk.

Prvenství v Olomouckém kraji si považují i samotní zaměstnanci, jejichž odbornost a příjemný přístup oceňovali pacienti.

„Náš dobrý výsledek vnímají jako poděkování za celoroční přístup k pacientům, kterým se snaží co nejvíce vycházet vstříc. Je to pro ně zároveň také vysoká motivace pro jejich další práci,“ uvedla Hana Knopová, manažerka kvality nemocnice.

Hodnocení zahrnuje bezpečnost a spokojenost pacientů nemocnic, bezpečnost a spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví nemocnice.

První v ČR: Vojenská nemocnice Olomouc

Absolutním vítězem celorepublikové ankety se letos stala Vojenská nemocnice Olomouc.

Bodovala také Nemocnice Hranice, která získala například titul bezpečná nemocnice z pohledu srozumitelnosti vysvětlení navrhovaného postupu léčby.

Vojenská nemocnice obsadila prvenství také v krajském hodnocení zaměstnanci.

Pacienti hlasovali od začátku února do konce srpna. Do ankety se zapojilo 155 nemocnic z celé republiky.

Cílem projektu je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců.

Výstupy poskytuje HCI zpět manažerům nemocnic, aby měli zpětné vazby od pacientů a mohli tak snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče.