Zastupitelstvo minulý týden schválilo záměr přestavby městksého klubu v Masarykově ulici, který si vyžádá bezmála dvě stě milionů korun. Proto jej město rozdělilo na sedm etap.

„Pro obyvatele i město bude mnohem výhodnější, pokud vznikne jedno multifunkční zařízení, ve kterém najdou kino, divadlo, galerii, knihovnu a klub. Navíc s technologiemi odpovídajícími dnešním požadavkům,“ uvedla mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

„Z ekonomického i provozního hlediska je to vhodnější, než spravovat tři objekty, z nichž ani jeden není v nejlepším stavu, spíše jsou naopak na hranici provozuschopnosti,“ dodala.

Náklady na přestavbu městského klubu, kde vznikne velký sál pro divadelní i koncertní představení a také komorní sál s atriem, radnice spočítala na zhruba 195,7 milionu korun. Součástí projektu bude i šest desítek parkovacích míst v blízkosti objektu.

Radnice předpokládá, že stavbu rozloží do sedmi etap, které bude hradit ze svého rozpočtu. S pracemi chce začít již v příštím roce.

Během stavby lidé o herecké kreace nepřijdou, protože divadelní sál dočasně nahradí kino, které skončilo s promítáním letos v lednu.

„Pro náhradu divadelního sálu firma upraví a rozšíří jeviště v kině z osmnácti na pětašedesát metrů. Úpravy čekají i vzduchotechniku, která vyúsťuje právě pod stávajícím jevištěm,“ popisovala Černocká.

Tylovo divadlo, které je v havarijním stavu a bývá v provozu pouze mimo topnou sezonu, město zakonzervuje. O jeho dalším osudu zatím není jasno. Náklady na rekonstrukci a dostavbu divadla už dříve radnice vyčíslila na 70 milionů korun. (tau)