V prosinci loňského roku schválili zastupitelé města rozpočtové provizorium, do kterého se během ledna započítá ještě přebytek hospodaření a dojde k úpravám z hlediska dotačních titulů, ve středu 20. února pak zastupitelé rozpočet schválí jako konečný.

„Rozpočet na rok 2013 je velice úsporný, na úrovni nejnutnějších výdajů. S žádnými výraznějšími novými investicemi příliš nepočítáme," uvedl starosta města Stanislav Orság.

Největšími investicemi tak bude výstavba školky v lokalitě Světlov a zahájení rekonstrukce Městského klubu.

„Nová mateřská škola bude mít čtyři třídy a bude sloužit zhruba sto dvanácti dětem. Hlavní výstavba by měla být zahájena v jarních měsících, dokončení předpokládáme v srpnu tak, aby školka mohla být v září otevřena," informovala mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Druhou velkou investiční akcí je rekonstrukce Městského klubu, které zahrnuje výměnu oken, zateplení fasády, instalaci tepelných čerpadel i částečnou rekonstrukci topení budovy Městského klubu na Masarykově ulici.

„V současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení. Zahájení rekonstrukce, jež potrvá minimálně rok, je plánováno na září letošního roku," doplnila Černocká a poznamenala, že se chystají také drobnější opravy silnic, například cesty u hřbitova nebo ulic v lokalitě u „starého startu" a v polovině roku by měl být schválen nový uzemní plán.