Důvodem uzavírky jsou dokončovací práce na dlážděném středovém prstenci nového rondelu. Průjezd křižovatkou je řízen světelnou signalizací. Větev do ulice Uničovské k centru města je uzavřena.

„Příjezd k městskému hřbitovu i do sběrného dvora je zajištěn,“ informovala radnice.

Nová okružní křižovatka na průtahu městem otevřela v polovině prosince se zpožděním. Prodloužení uzavírky z původního termínu 19. října zapříčinila přeložka podzemního vodovodního náhonu, která zasahovala do ulice Uničovská v místě budovaného rondelu. S novou trasou mlýnského náhonu podle investora, kterým je Olomoucký kraj, nepočítal původní projekt. K jeho odkrytí došlo až při samotné realizaci stavby.

Co vše je součástí díla?

Rozsáhlá rekonstrukce průtahu ve Věžní ulici zahrnovala kromě opravy samotné krajské silnice II/444 výstavbu komunikací pro pěší a cyklisty, opravu dvou mostů a přeměnu dvou křižovatek na okružní. Součástí díla je rovněž nové veřejné osvětlení a sadové úpravy okolních ploch.

Krajský rozpočet počítal s náklady na rekonstrukci ve výši 90 milionů korun. Město Šternberk s dalšími zhruba třiadvaceti miliony a jak město již dříve informovalo, na smíšenou cyklostezku a chodník včetně přechodů se mu podařilo získat část peněz od Státního fondu dopravní infrastruktury.

SITUACE 13. PROSINCE 2020