Město Šternberk včetně historického centra dosahuje, podle odborné hodnotitelské komise, viditelných výsledků v proměně a regeneraci. „Lze zmínit především obnovu objektu bývalého augustiniánského kláštera, například obnovu fasády či restaurování vstupních dveří a portálů,“ sdělila mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu Sandra Kolářová.

Komise ocenila také dlouhodobou péči o památkovou zónu včetně dominant města a uvolňování značných finančních prostředků na údržbu a postupnou obnovu kláštera i dotační program, kterým město Šternberk pomáhá vlastníkům nemovitostí s obnovou domů v historickém centru.

Aquacentrum ve Šternberku, listopad 2022
Do plavek! Nové aquacentrum ve Šternberku otevírá

„Příkladná je taktéž péče o památky místního významu, spolupráce s církvemi a Správou státního hradu Šternberk, bohatý společenský život a pěstování tradic,“ vyzdvihla Sandra Kolářová.

Šternberk nyní jako Historické město roku 2022 v Olomouckém kraji automaticky postupuje do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

V roce roce 2008 bylo město Šternberk vyhlášeno celostátním vítězem v této soutěži, jako dosud jediné město z Olomouckého kraje. Cena je udělována od roku 1994 Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj.