Oprava jižní věže, která zahrnuje výměnu krovu a střešní krytiny, navazuje na loňskou rekonstrukci severní věže památky. Náročné práce probíhají ve výšce 60 metrů nad patou kostela. Náklady na rekonstrukci jižní věže přesahují 4 miliony korun.

Kromě rekonstrukce věží zahrnuje projekt výměnu poškozených trámů střechy a „mezivěží“. V průběhu dalších čtyř let by mělo dojít ke kompletní opravě krovu farního kostela. Obnova fasáda kostela zatím v plánu není.

„V devadesátých letech došlo k výměně krytiny, ovšem nedostatek financí vyloučil možnost, aby se zároveň s krytinou opravil také krov, který již tehdy potřeboval výměnu dožilých trámů,“ informoval na webu farnosti Antonín Pechal.

V příštím roce by podle duchovního správce farnosti měla proběhnout realizace třetí etapy opravy střechy farního kostela, a to v mezivěží kostela.

V Domově seniorů Komárov nastoupí armáda pomoci v boji s covidem. 12. listopadu 2021
Do domova v Komárově a nemocnic nastupuje armáda pomoct v boji s covidem

„Té části střechy, která navazuje na průčelí kostela. V současné době probíhá aktualizace rozpočtu opravy, ale vzhledem k vysokým cenám materiálu a technicky složité opravě očekáváme cenu kolem 2,5 až 3 milionů korun,“ popisoval Antonín Pechal.

Obnova je financována z dotačního programu Ministerstva kultury Záchrana architektonického dědictví, finančně se na rekonstrukci věží podílí také Olomoucký kraj, Arcibiskupství olomoucké a město Šternberk.

Stavbu kostela inicioval roku 1775 probošt augustiniánské kanonie ve Šternberku - Aurelius Jan Augustin podle návrhu brněnského architekta Františka Antonína Grimma. Kostel byl stavebně dokončen posledním proboštem kanonie Ondřejem Tempesem, který jej benedikoval dne 16. listopadu roku 1783.

Z hlediska umělecké výzdoby, provedené ještě před zrušením kanonie si zaslouží pozornost především rokoková výmalba interiéru, která je největším a zároveň posledním freskovým dílem prostějovského malíře Františka Antonína Sebastiniho.

Zajímavou prostorou farního kostela je boční kaple Panny Marie Pomocnice postavená zároveň s novým kostelem. Kaple určená jako místo posledního odpočinku zakladatelů kanonie Alberta II. a Petra ze Šternberka byla také v souvislosti s interpretací tamní Sebastiniho nástropní freskové výzdoby místem silného kultu Panny Marie Pomocnice – ochránkyně obyvatel města před válkou a morem.

Hlavní oltářní obraz kaple je barokní kopií obrazu pasovské Madony s dítětem od Lucase Cranacha st., pochází ze staršího konventního kostela a je dílem malíře Jana Kryštofa Handkeho.