Ve Štěpánově žije dle aktuálních statistik 3 506 obyvatel. Přeměna z vesničanů na měšťany se jich nikterak nedotkne. Není potřeba měnit občanské průkazy ani jiné dokumenty zahrnující trvalý pobyt nebo doručovací adresu.

To vedení nově vzniklého města má teď plné ruce práce s administrativou. Upravují webové stránky, přepisují hlavičky dokumentů, žádají o změnu kategorie obce. Podle starosty Štěpánova Jiřího Šindlera jde ale o příjemné starosti.

„Je to pro nás prestiž. Takové ocenění toho, že se obci daří,“ řekl Deníku.

K tomuto cíli začal směřovat, když vláda počátkem letošního roku potvrdila záměr redukovat počet stavebních úřadů a ponechat je pouze v obcích s rozšířenou působností. Stejný osud možná čeká i matriční úřady. To by znamenalo složitější vyřizování nejen pro občany Štěpánova.

„Hledali jsme varianty, jak tyto zásadní služby udržet i pro okolní obce, třeba Pňovice. Bylo nám naznačeno, že změna statutu může pomoci,“ prozradil Šindler.

Starosta původně žádal o změnu na městys, který se liší nižším počtem obyvatel, ale zároveň plní roli spádové obce pro okolní vesnice.

„Z ministerstva vnitra nám sami napsali, že splňujeme významnost i další podmínky pro statut města, tak jsme to zkusili. Kdyby to nevyšlo, vrátili bychom se k žádosti o městys,“ vysvětlil.

Dobrý argument pro vyjednávání

Vyhráno podle starosty Štěpánova ještě není. O tom, zda matrika, stavební úřad a další služby zůstanou v jejich správě, rozhodne vývoj v nejvyšších politických patrech.

„Po povýšení ale máme v ruce argument, díky kterému bychom zásadní služby mohli zachovat,“ má radost Jiří Šindler.

Podle vlády je matriční síť v České republice přehuštěná, do konce roku 2018 proto plánovala zrušit celkem 445 matrik. Po nevoli starostů k plošnému ukončování činnosti nedošlo, měl se však změnit způsob financování agendy. Místo počtu obyvatel ve správním obvodu by se státní příspěvek odvíjel od počtu zápisů.

„Sama obec rozhodne, zda se jí matrika vyplatí či nikoliv,“ uvedl před dvěma lety tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar.

Jak zafinacovat matriky?

Například v Těšeticích se z tohoto důvodu rozhodli matriku od 1. ledna 2019 zrušit. Její fungování by museli doplácet z obecního rozpočtu. Metnarův nástupce Jan Hamáček ale i tuto reformu odložil. Způsob financování se dle jeho slov nesmí upravovat ve spěchu a pomocí experimentů.

„Odložení využijeme k odborné a velmi důkladné diskusi se zástupci měst a obcí. Společně budeme hledat nejvhodnější způsob financování matrik i výši příspěvku na přenesený výkon státní správy,“ slíbil prostřednictvím webu ministerstva vnitra.

Zmírnění situace koncem roku 2018 ovšem na rozhodnutí těšetických zastupitelů už nic nezměnilo. „Matriku jsme neobnovili. Zrušení je definitivní,“ potvrdil v srpnu 2020 starosta obce Jindřich Protivánek. (ber)

Oslavy svatého Vavřince
Povýšení z obce na město mohou obyvatelé Štěpánova oslavit už tento víkend na „tradičních hodech“, kterými se obec proslavila v širokém okolí. Ve skutečnosti však letos akce tradiční není a oficiálně nejde ani o hody. Kvůli koronavirovým opatřením z programu zmizely stánky, kolotoče, houpačky a celkově související ruch v ulicích. Oslavy svatého Vavřince tak zahrnují především páteční promítání v letním kině, sobotní „hodovou“ zábavu nebo nedělní mši v místním kostele. Dříve narozeným před sváteční bohoslužbou zazpívá dechovka Šternberanka, děti se v poledne dočkají divadelní pohádky a odpoledne přítomným zahraje seskupení Acoustic Lumen. Chybět nebude doprovodná výstava chovatelů.
„V minulých letech přijížděly na Hody svatého Vavřince tisíce lidí z okolí i daleka. Nechtěli jsme nic riskovat a počítat, kolik účastníků tu je, abychom se vešli do stanoveného limitu. Letos proto bude akce komornější, i tak ale věřím, že si ji účastníci užijí,“ reagoval starosta Štěpánova Jiří Šindler.