Olomouc – Připravované olomoucké krematorium pro zvířata v Libušině ulici má volnou cestu ke spuštění zkušebního provozu. Lidé z okolí neuspěli se svým odvoláním proti stavbě.

Následovat budou zkoušky žehu a měření Státní veterinární správy a České inspekce životního prostředí, aby mohl získat nezbytná povolení. Požádat musí i krajské úředníky na odboru životního prostředí.

„Byl bych rád, kdybychom otevřeli do konce roku, ale to je docela šibeniční termín. Reálněji vidím spíš první měsíce příštího roku," odhadoval majitel firmy.

Od prvních příprav už uběhly tři roky. Odmítavý postoj obyvatel městské části Staré Hodolany a Bělidla dřívější spuštění neumožnil.

„Zbrzdili nás, veškerá povolení a jednání se protáhla. Proto jsme čekali na pravomocné rozhodnutí a provedli pouze některé vnitřní úpravy bez zásahu do konstrukcí a podobně. Teď máme konečné rozhodnutí," doplnil Kamený.

Uvidíme, co to bude reálně znamenat

Někteří Olomoučané se však stále dívají na projekt s nedůvěrou. Nepřesvědčila je ani ujištění úřadů včetně ministerstev zemědělství a životního prostředí, že stavba jejich zdraví ani komfort neohrozí.

„Krematorium bude blízko hřiště, cyklostezky, řeky Bystřice, obytné zóny. Tak se město stará a zohledňuje názory lidí," reagoval na rozhodnutí krajského úřadu Marian Halás, který vedl petiční výbor proti zahájení provozu.

Svůj přístup opírají zejména o princip předběžné opatrnosti.

„Uvidíme, co to bude reálně znamenat. Možná to výrazné znečištění nebude, možná bude, nevím. Doteď to asi nebylo možné posoudit," uvedl Halás.

Podnikatel doufá, že po otevření podniku alespoň část obyvatel z okolní zástavby uzná jeho neškodnost.

„Lidé se budou moci přesvědčit, že neměli pravdu," řekl Jiří Kamený s tím, že odpůrci měli možnost nahlédnout do dokumentace, ale nevyužili ji.

Krematorium pro domácí zvířata má maximální kapacitu šest set žehů za rok. Podle jednatele je však pravděpodobnější počet pět set a méně. Základní cena za službu by měla být podle odhadů pod 1500 korun za službu.