Povodí Moravy tušilo, že může přijít nevítané překvapení, protože k původnímu mostu Komenského chyběla stavební dokumentace. Stalo se.

Investor, který v Olomouci pokračuje ve stavbě rozsáhlých protipovodňových opatření, však nepředpokládá, že by znamenalo citelnější zásah do časového harmonogramu.

„Jakoukoliv stavbu prováděnou v centru historického města doprovází komplikace, kvůli kterým se řada věcí musí řešit operativně. Týkalo se to i umístění inženýrských sítí. Na několika místech vedly jinou trasou, než udávala dokumentace a podklady od jejich správců,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Utajená betonová deska

Protože se nedochovala projektová dokumentace mostu Komenského, nebyl stavbařům jasný způsob jeho založení. Projektant mohl vycházet pouze z odborného odhadu.

Skutečný způsob založení byl zjištěn až po provedení demolice základů a jejich odkopání.

Tehdy byly také objeveny základy ještě staršího mostu, které zkoumali archeologové.

„Poloha starých dřevěných pilot bouraného mostu bohužel na několika místech koliduje s novými základy, což je komplikace při vrtání nových železobetonových pilot. V blízkosti mostu byla rovněž nalezena vybetonovaná několik desítek centimetrů tlustá deska, která nebyla uvedena v žádných historických dokumentech ani o ní nikdo nevěděl,“ popisoval Chmelař.

Hrozí zdržení?

Podle Povodí Moravy je potřeba najít řešení, aby mohly práce dále pokračovat. V současnosti probíhá odstraňování těchto pilotů s pomocí vrtacího stroje.

Nedodržení časového harmonogramu podle investora nehrozí. Citelné rozhodně ne, ujistil.

„V tuto chvíli zatím vše nasvědčuje tomu, že se nám tuto komplikaci podaří vyřešit, aniž bychom museli měnit plánovaný postup,“ uvedl mluvčí.

Informační setkání
Povodí Moravy a město Olomouc pořádají v úterý 11. prosince v 16.00 informační setkání na téma probíhající výstavby II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Uskuteční se ve velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Žižkovo nám. 5, Olomouc).