Ten spolu s představiteli města, ministerstva dopravy i zástupci dotčených komisí městských částí jednal na olomoucké radnici o významu obchvatu.

Premiér Sobotka přiblížil stav příprav a seznam kroků, které by v souvislosti se stavbou měly následovat.

„Nyní se chystají podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí, připravují se materiály pro územní rozhodnutí. Klíčovým okamžikem bude právě stanovisko EIA a vydání územního rozhodnutí. Dohodli jsme se, že v okamžiku, kdy budeme mít územní rozhodnutí, bude možné ve spolupráci státu a města zahájit výkupy pozemků v trase východní tangenty, jak bude definována územním rozhodnutím," řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Plánovaný východní obchvat Olomouce

Plánovaná trasa východního obchvatu Olomouce. Zdroj: ŘSD

Peníze jsou, stavbě nic nebrání

Plánovaný termín zahájení prací na tangentě je reálný i podle šéfa olomoucké krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Martina Smolky.

„Pokud nenastanou žádné komplikace, mohli bychom začít s výstavbou v roce 2019. Zatím překážky nemáme. Stavba má dostatek finančních prostředků, všechny přípravné práce jsou zasmluvněny, takže z pohledu ŘSD, jako investora, stavbě teď nic nebrání," řekl Martin Smolka.

Stavba však má před sebou ještě několik problematických úseků, které je nutné dořešit.

„Jedním z bodů je, že plánovaná trasa vede chráněným pásmem podzemních vod u mlékárny Olma. Tento problém by mohly vyřešit náhradní vrty," uvedl olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD).

Zatím nezodpovězenou otázkou je také konečná varianta křížení tangenty ve Chválkovicích se stávající silnicí ke Svatému Kopečku.

O tom nyní jedná město s odborníky z památkového ústavu, kteří obhajují ochranu pohledu na baziliku a na historickou alej.

VÍCE: Silnici na Sv. Kopeček zaslepí obchvat. Zachránit ji může drahý podjezd