Odvolací instance připomněla, že stavba protipovodňové ochrany Olomouce je projednávána v rámci správních řízení od roku 2008 a probíhá v souladu se stavebním povolením.

„Odvolatelé minimálně od roku 2008 disponují informacemi o záměru budování protipovodňové ochrany včetně stavebně technického provedení stavby a použité technologie provádění stavby v blízkosti bytových domů,“ napsal krajský úřad v rozhodnutí, jež je od pondělí zveřejněno na úřední desce hejtmanství.

„Pokud měli dlouhodobé pochybnosti o závěrech odborných posudků, měli již dostatečný časový prostor předložit důkaz, který by závěry rozporoval,“ poukázal.

"Změna přispěje k eliminaci rizik"

Krajský úřad shrnul, že od roku 2002 do roku 2019 bylo ke stavbě protipovodňových opatření a k účinkům jejich výstavby na okolní zástavbu vypracováno několik odborných posudků, které byly součástí spisů týkajících se povolení výstavby a byly účastníkům řízení dostupné.

Čtveřice obyvatel z ulic Nábřeží a Praskova odvoláním napadla magistrátem schválenou změnu stavby, která spočívá v tom, že na levém břehu v blízkosti sto let starých činžáků budou zvětšeny průměry vrtaných pilot a ty budou umístěny ve větší vzdálenosti od sebe. Celkově jich bude méně.

„Nad rámec povinností doložil investor posouzení seismicity, které dokládá bezpečnost provádění pilot v daných technických parametrech, a to na základě měření provedeného v lokalitě stavby. Žadatel současně doložil i odvolateli požadované posouzení odborníků z oboru statiky a hydrogeologie, kteří se pozitivně vyjádřili k změně stavby z hlediska zájmů, které posuzují. Ze stanovisek vyplývá, že navrhovaná změna stavby přispěje k eliminaci rizik spojených s prováděním konstrukcí,“ stojí v rozhodnutí o odvolání obyvatel.

Ti také požádali krajský úřad, aby řízení přerušil do doby, než předloží posudek, po kterém měsíce volají a jenž nechali sami vypracovat znaleckým ústavem. Má podle nich dostatečně posoudit vliv změny stavby na okolní zástavbu. Krajský úřad vyhodnotil, že návrh na přerušení není důvodný.

Zbývá už pouze soudní cesta

Čtveřice obyvatel nyní čeká na vyhotovení tohoto znaleckého posudku. Proti rozhodnutí krajského úřadu se už nelze odvolat.

„Poradíme se s právničkou a vyhodnotíme rozhodnutí krajského úřadu a závěr znalecké kanceláře. Zbývá už pouze soudní cesta, ale nelze předjímat,“ reagovala Zdenka Tkadlečková.

„Za celého tři čtvrtě roku nám nejde o nic jiného, než aby Povodí Moravy vypracovalo znalecké posouzení. Posudky, které jsou, se netýkají našich budov. Chceme mít pouze jistotu, že naše bytové domy nebudou narušeny, nebudou praskat a nebudeme se muset vystěhovat. Posudek jsme nakonec byli nuceni nechat vypracovat sami,“ zopakovala Zdenka Tkadlečková.

Podle krajského úřadu, stejně tak magistrátu, je posuzování odpovědnosti za případné škody otázkou soukromoprávní.

„Předmětem stavebního řízení jsou otázky veřejnoprávního charakteru. O konkrétní míře odpovědnosti mohou v případě sporu rozhodovat pouze obecné soudy,“ upozornil stěžovatele v rozhodnutí Krajský úřad Olomouckého kraje.