Ve Schweitzerově ulici, podél cyklostezky a prodejny Billa, se už rýsuje kolejový svršek a pokládají se koleje. Probíhají tam také dokončovací práce na rekonstrukci kanalizačního sběrače, výstavba kabelovodu, montáž betonových šachet a přeložky optických sítí.

„Cílem těchto prací je dokončit ještě v letošním roce stavební připravenost, aby se v novém roce mohla naplno rozjet naplánovaná další etapa výstavby,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.

Nový most přes budoucí východní tangentu pod Svatým Kopečkem. Stavba čeká na posouzení vlivu na životní prostředí - EIA.
Olomoucká východní tangenta je o další krok blíž. Kdy se začne stavět?

Po Vánocích se stavební práce přesunou z Rooseveltovy do Schweitzerovy ulice, kde bude od ledna až do května uzavřená křižovatka. Během její rekonstrukce budou pro Olomoučany vybudovány náhradní trasy.

„Už jsou stanoveny, momentálně probíhá jejich schvalování a případné úpravy. Stanoveny už byly i náhradní trasy a zastávky městské hromadné dopravy, Dopravní podnik města Olomouce o nich bude včas informovat,“ sdělil mluvčí města Michal Folta.

Nová prodejna Lidlu ve Wolkerově ulici se už rýsuje. 3. prosince 2021
Další Lidl v Olomouci se už rýsuje

Nová tramvajová trať zahrnuje tři nové zastávky a položení přibližně 1 200 metrů tramvajových kolejí. Upraveny budou přilehlé silnice, chodníky a cyklostezky. Přibudou nová parkovací místa a bude vysazena nová zeleň.

Trať má být hotová v říjnu příštího roku. Olomoučané pak budou přes Zikovu a Rožňavskou ulici jezdit až na zastávku U Kapličky, kde bude trať ukončena kolejovou úvratí.

Most přes Moravu v Olomouci zvaný Rejnok dostává zábradlí. 3. prosince 2021
Rozvlněný Rejnok dostává zábradlí