Start vyhlížené elektrizace a modernizace trati z Olomouce do Uničova, kde vlaky mají uhánět až 160 kilometrovou rychlostí, se blíží.

Začít by se mohlo o prázdninách a půjde o přípravné práce na tříkilometrovém úseku v Uničově.

Koleje mezi Olomoucí a Uničovem budou první regionální tratí v České republice, kde SŽDC zavede maximální možnou rychlost. Bude to stát 3,8 miliardy korun.

Drážní úřad, který v únoru přerušil řízení o vydání stavebního povolení na kompletní modernizaci regionální trati na Olomoucku a požádal SŽDC o doplnění dokladů, od minulého týdne pokračuje ve stavebním řízení. Má všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

Hotovo v zimě 2021

Tendr na zhotovitele jedné z největších zakázek na kolejích v posledních letech vypsala SŽDC v únoru.

„V této době soutěž vyhodnocujeme,“ sdělil regionálnímu Deníku mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

SŽDC předpokládá, že práce by mohly začít o prázdninách. Půjde o přípravné kroky.

Stavba začne na tříkilometrovém úseku přípravou základů pro trakční vedení a snesení železničního svršku v úseku Uničov – vlečka Unex.

Hlavní práce provázené výlukami přijdou na řadu až v příštím roce. Ukončení modernizace plánuje na prosinec 2021.

„Stavba přinese optimalizaci a elektrizaci celé trati z Olomouce až do Uničova, včetně stanic a zastávek, ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě 3 kV DC. Nová maximální traťová rychlost bude až 160 kilometrů za hodinu, dojde k odstranění většiny propadů traťové rychlosti na méně než 100 kilometrů. Dále optimalizace přinese snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a komfortnější cestování,“ vyjmenovával Marek Illiaš.

Nová nástupiště i bourání

Ve všech stanicích a zastávkách počítá SŽDC s novými nástupišti, přístřešky pro cestující, novým informačním systémem i osvětlením stanic a přístupových cest.

Ve stanicích se bude bourat a stavět. V Uničově je navržen nový objekt pro rozvodnu elektrické požární signalizace, navrženy jsou demolice některých objektů v Uničově i Bohuňovicích, kde ve stanici půjde k zemi sklad s ohledem na kolizi s novým kolejovým návrhem.

Olomouc - Šternberk za 8 minut

Rychlostí 160 kilometrů za hodinu zatím uhánějí vlaky na hlavních železničních koridorech. Na regionální trati se s touto rychlostí počítá mezi Olomoucí a Uničovem. Dál na Šumperk bude rychlost nižší.

Připravované spěšné vlaky umožní rychlé spojení z Uničova do Olomouce za 17 minut a ze Šternberku za 8 minut.

Mezi Šumperkem a Uničovem budou vlaky stavět všude. Urychlí se spojení z obcí Troubelice, Nová Hradečná, Libina a Hrabišín do Olomouce o 10 až 25 minut.

Úsek mezi Uničovem a Libinou začne SŽDC modernizovat v listopadu příštího roku. Cena je odhadována na 1,4 miliardy korun.

„Stavba vznikla rozdělením "Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Uničov. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2022," informoval mluvčí SŽDC.