Přes oba nepracovní dny se některým řidičům nemusí vyplatit pokus o zkrácení cesty přes staveniště.

„Jsme domluvení s městskou policií ze Šternberka, aby nám ohlídala uzavírku. Je potřeba, aby se na staveniště nikdo nedostal, protože budeme zarovnávat povrch tak, abychom mohli v pondělí začít dělat na pokládce živičného povrchu,“ řekl stavbyvedoucí společnosti OHL ŽS.

S postupem prací souvisí také změny v autobusové dopravě, která jako jediná mimo stavebních strojů směla projíždět staveništěm. listopadu bude zcela uzavřena pro automobilovou dopravu.

Autobusy od pondělí do středy v čase od 8 do 15 hodin přes náves neprojedou a budou volit objízdnou trasu.

„Ta povede z Týnečka do Toveře, kde se autobusy otočí na okružní křižovatce a vrátí zpět na silnici I/46 a pokračují do Dolánek,“ uvedla Veolia Transport Morava na vývěskách na zastávkách.

Po uvedenou dobu nebudou linky obsluhovat zastávku Dolany, škola. Zastávka Dolany, rest. se přemístí do blízkosti mostu u křižovatky na Dolánky, Dolany a Bělkovice-Lašťany.

Autobus směřující na Pohořany bude zastavovat jako při první etapě uzavírky, a to v blízkosti místní sokolovny.

Podle slov stavbyvedoucího se bude stavba kolaudovat 22. listopadu. O den později se průtah obce otevře veškeré dopravě.