„Mám velkou radost z různorodosti a pestrosti představených staveb. Dokládají, že v našem regionu žijí a pracují šikovní architekti i stavitelé, kteří do díla dávají nejen svůj um, ale často i kus svého srdce,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Olomouc (o)žije. Průchodový hudební festival v ulicích města, 4. 6. 2021
Olomouc (o)žila! Spontánní festival v ulicích bavil davy, podívejte se

Do soutěže se letos přihlásilo více než 30 projektů z celého kraje, od rodinných domů až po dopravní nebo průmyslové stavby. O vítězích cen rozhodla odborná porota. Udělovala se rovněž cena hejtmana a několik čestných uznání.

Stavba administrativní budovy Envelopa Office Center v Olomouci, 16. dubna 2021
Centrum Envelopa roste rychle. Bude tam vařit Paulus. A další nájemci?

V jednotlivých kategoriích posuzovali porotci zejména architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos, prostorové a funkční řešení, začlenění objektu do daného prostředí i kvalitu stavebních prací. Zohledňovali vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků, taky délku doby realizace a dosaženou kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům. Odborná porota se zajímala o spokojenost stavebníka a uživatele, včetně přijetí počinu veřejností.

Stavba okružní křižovatky ulic Hněvotínská a Okružní v Olomouci, 28. května 2021
Kaufland staví na Tabuláku nový rondel. Takto teď vypadá

Vyhlašovatelem soutěže je Olomoucký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Olomouc.

„Letošní ročník byl podle organizátorů oproti jiným výjimečný – stejně jako ostatní oblasti veřejného života i Stavbu roku ovlivnila epidemie Covid-19. Samotné hodnocení projektů tak probíhalo on-line,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Knajblová.

Architekt Miroslav Pospíšil.
Architekt Pospíšil: Moderní dostavbu v Olomouci památkáři nejdřív odmítli

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje:

Stavby určené k bydlení a rekreaci:
VILA PARK Olomouc, etapa B

Vila Park Tabulový Vrch v Olomouci, červen 2021Vila Park Tabulový Vrch v Olomouci, červen 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor:
Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato – onkologická klinika

Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor zvítězila Hemato – onkologická klinika FN Olomouc.Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor zvítězila Hemato – onkologická klinika FN Olomouc.Zdroj: Kú Olomouckého kraje

Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské:
Tramvajová trať 8. května

Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské zvítězila rekonstrukce tramvajové trati v ulici 8. května.Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské zvítězila rekonstrukce tramvajové trati v ulici 8. května.Zdroj: Kú Olomouckého kraje

Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství:
Hala „NATURFYT BIO“ Jeseník

Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství zvítězila Hala „NATURFYT BIO“ Jeseník.Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství zvítězila Hala „NATURFYT BIO“ Jeseník.Zdroj: Kú Olomouckého kraje

Rekonstrukce a obnova:
Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Rekonstrukce a obnova zvítězila záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn.Stavba roku Olomouckého kraje 2020. V kategorii Rekonstrukce a obnova zvítězila záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn.Zdroj: Kú Olomouckého kraje

CENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE:
Památková a stavební obnova vily Vladimíra a Heleny Müllerových, Olomouc- Lazce

Stavba roku Olomouckého kraje 2020. Cenu hejtmana Olomouckého kraje získala památková a stavební obnova vily Vladimíra a Heleny Müllerových, Olomouc- LazceStavba roku Olomouckého kraje 2020. Cenu hejtmana Olomouckého kraje získala památková a stavební obnova vily Vladimíra a Heleny Müllerových, Olomouc- LazceZdroj: Kú Olomouckého kraje

(Zdroj KÚ Olomouckého kraje)