Stavba dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem začala v roce 2016 a úsek o délce 14 312 metrů má být hotový do konce letošního roku. Díky příznivému počasí práce dohnaly skluz z loňského roku a běží v souladu s harmonogramem.

V současné době probíhají betonáže vozovek, ale i montáže svodidel a protihlukových stěn.

„Byla dotěžena ochrana zemní pláně po zimním období a postupně se provádí sanační vrstvy spolu s dokončením středové kanalizace. Pokračují práce na podkladních vrstvách ze štěrkodrti a pokládky mechanicky zpevněného kameniva,“ upřesnila Tereza Mitošinková, mluvčí společnosti Skanska.

Na konci úseku u dálnice D35 byl uzavřen jízdní pás na Ostravu, doprava byla převedena do protisměru a od začátku dubna se rozběhly práce na odstranění stávající vozovky v místě napojení nové trasy komunikace na mostní objekt a v místě připojení dálnice D1 na D35.

„Současně s tím se odtěžuje část zemního tělesa vpravo pro realizaci kolektorové větve, která bude zajišťovat napojení na Lipník. Pokračuje se v kompletaci protihlukových stěn a svodidel a od května budou zahájeny pokládky na betonové vozovce,“ doplnila.

V provozu už je pět mostních objektů, a to Přerov- Čekyně, Vinary-Lýsky, Prosenice-Radvanice, Lipník-Dolní Újezd a most na kolektoru D35.

Čtyři mosty jsou ve výstavbě, a to Přerov-Žernava, nad silnicí Osek-Veselíčko, mezi Trnávkou a D35 a vedle D35 na kolektoru.

Na deseti mostních objektech nyní probíhají dokončovací práce - instalace říms, izolací, vozovek a zábradlí.