„Cílem našeho výzkumu je získat data, která později pomůžou při hodnocení finanční situace v domácnostech, otázkách sociálních dávek, daňového zatížení a politiky zaměstnanosti,“ řekl Miloslav Pospíšil, vedoucí oddělení terénních zjišťování ČSÚ v Olomouci.

Odborníci by chtěli anonymní formou získat přehled o životní úrovni v České republice a následně ji srovnat s informacemi z ostatních zemí Evropské unie.

Letošní průzkum je již čtvrtým mimořádným šetřením o životních podmínkách obyvatel České republiky. Statistici však nyní budou poprvé zjišťovat také míru zadluženosti rodin. ČSÚ chce začátkem roku 2009 vydat publikaci, ve které zveřejní výsledky statistického šetření.

Terénní pracovníci budou navštěvovat domácnosti až do 11. května tohoto roku. Poté vše vyhodnotí.

Matej Slávik