„Nesporně tam tyto vlivy jsou. Ale v tuto chvíli není možné říct, že jsou natolik dominantní, že se vše stalo jejich vinou,“ uvedl ve středu statik Jaromír Vrba. Zopakoval, že při nehodě v ulici 8. května šlo o souhru několika faktorů.

„Pokud je konstrukce v labilním stavu, chvění samozřejmě hraje svou roli. Jde o více příčin,“ sdělil.

Co a jakým dílem se podepsalo na pádu atiky, by měl zodpovědět znalecký posudek, který je stěžejní pro vyšetřování neštěstí. Hledání příčiny je podle statika Vrby bez důkladného prozkoumání, zadokumentování a vyhodnocení s pomocí různých matematických výpočtů jen v rovině dohadů.

„Jakmile si policie vyžádá posudek, vše bude vyhodnoceno. Zatím nemám kompletní fotodokumentaci, poznání není úplné,“ poznamenal statik. Odhadl, že odborný posudek může být na stole nejdříve za měsíc. „Až dva měsíce,“ dodal Vrba.

Posouvání krovu a mírně vychýlená zeď

Vedle otřesů z dopravy, se do zřícení zdi promítá i nedokonalé spojení krovu se zdivem. Krov se podle odborníků o milimetry posouval.

„Byl připojen ke štítové zdi plochými železy, ale podle předpisů ze druhé poloviny 19. století,“ uvedl statik. Již doporučil posílení krovu, protože původní na domě je sice ve slušném stavu, ale podle dnešních norem by měl být silnější, aby lépe odolával všem vlivům. Také zeď byla mírně vychýlena.

„To ovšem ještě neznamená, že jde o fatální záležitost,“ reagoval Jaromír Vrba.

Úpravy? Na první pohled OK

Při předběžné prohlídce stavu památkově chráněného domu z 19.století, který procházel postupnou rekonstrukcí, nezjistil žádné pochybení při stavebních úpravách.

„Na první pohled nic takového zjištěno nebylo,“ uvedl statik.

Dům je podle odborníků bezpečný a jeho majitel má nyní zajistit horní část, aby odolávala povětrnostním vlivům, a v nejbližších dnech předložit stavebnímu úřadu podklady pro to, aby povolil obnovení zřícené atiky podle instrukcí statika a v souladu s nynějšími právními předpisy.

SOUVISEJÍCÍ