Srovnávací testy společnosti Scio jsou vlastně jakési "příjmačky nanečisto". Žákům nabízejí možnost vyzkoušet si atmosféru přijímacího testu na střední školy a víceletá gymnázia a zjistit, kolik toho znají.

„Přišlo devětatřicet žáků pátých tříd, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia a sedmadvacet žáků tříd devátých, kteří budou dělat přijímačky na střední školy. Každý mohl dělat zkoušky z kteréhokoliv předmětu i ze všech zároveň,“ uvedla Renáta Hernová, koordinátora srovnávacích zkoušek.

Za každý test museli rodiče žáků zaplatit různé částky podle předmětu, který si zvolili.

„Ceny testů se liší podle předmětů. Pokud rodiče zaplatili zkoušky z OSP, českého jazyka a matematiky deset dní před termínem uzávěrky přihlášek, stály je testy dohromady 685 korun, jinak 885. Zkouška z anglického jazyky stojí 395 korun,“ řekla Hernová.

Rodiče mohli své děti na zkoušky doprovodit.

„Slíbila jsem synovi, že tu na něj počkám, než dopíše. Chodí do páté třídy a chce jít na osmileté gymnázium. Myslím si, že srovnávací zkoušky jsou pro něj dobré. Vyzkouší si zátěž testu a zjistí kde má mezery, které pak spolu můžeme odstranit,“ sdělila Eva z Olomouce.

Děti z pátých tříd zkoušky bavily a byly zvědavé, jak dopadnou.

„Dělala jsem testy z OSP, matiky a češtiny. Nejvíc jsem se těšila na češtinu, protože mi jde nejvíc,“ prozradila desetiletá Petra Marešová z Olomouce.

„Chtěl bych jít na osmileté gymnázium, tak jsem zvědavý, jak mi zkoušky dopadnou,“ řekl jedenáctiletý Jan Dvořák z Olomouce.

Pro deváťáky to prý byla brnkačka.

„Testy byly v pohodě. Dalo se to všechno zvládnout až na matiku, ta byla docela těžká. Ale jinak to byla sranda,“ pousmála se čtrnáctiletá Kristýna Beránková z Moravské Třebové.

Na zkouškách si našla kamarádku, která se také nenudila.

„Sice to napadlo rodiče, abych sem šla, ale nakonec jsem ráda. Ani mi nevadí, že je to v sobotu, aspoň není nuda,“ řekla čtrnáctiletá Kristýna Hlínová z Přerova.

Střežené testy: pečetě, svědci i kurýr

Pro kantory to ale zase taková legrace nebyla.

„Při těchto zkouškách jsou velmi přísná pravidla. Zapečetěné testy musíme otevírat před dětmi, dvě z nich se pak musí podepsat jako svědci. Během zkoušky se nesmí nikdo bavit ani opisovat, jinak bychom ho museli vyloučit,“ vysvětlila Hernová.

Ani po zkoušce ale povinnosti kantorů nekončí.

„Zadání necháme dětem a záznamové archy vybereme. Všechny pak vložíme do speciálních složek, zapečetíme a pak si pro ně přijede kurýr. Vyhodnoceny budou mimo školu,“ uvedla Hernová.

Správná řešení a výsledky testů se všichni dozví na internetu.

„Správná řešení se dozví z internetu v pondělí od osmnácti hodin a své výsledky ve čtvrtek,“ dodala Hernová.

Veronika Štefková