Do jednoho z nich, v Heroltovicích na Olomoucku, se pokusila vniknout skupina diverzantů. Střílelo se.

Ochránci strategicky významného místa na okraji Libavé splnili úkol na výbornou - v rámci probíhajícího největšího cvičení pěších rot aktivních záloh Hradba 2018.

„Nacvičujeme odražení diverzních skupin, které se snaží narušit a zničit objekt důležitý pro obranu státu. Došlo k napadení kontrolně propustného místa, kterým se pokouší vniknout skupina terénním vozidlem. Vjezd do areálu si vynucují pod záminkou, že jde o pracovníky firmy, která v objektu zabezpečuje servis. Opatřili si falešné dokumenty opravňující ke vstupu, “ popisoval námět zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství Olomouc Eduard Trtílek.

Přestřelka a zadržení narušitelů

Při kontrole vozidla však hlídka objevila zbraň zamaskovanou mezi převáženým nářadím.

Při pokusu o zatknutí diverzantů došlo k přestřelce a ze zálohy se vydala zadrženým na pomoc další skupina narušitelů, aby se pokusila osvobodit své spolubojovníky.

„Na to zareagujeme vysláním zálohy velitele objektu. Obě skupiny se podaří zlikvidovat,“ prozradil během akce podplukovník Trtílek.

Do nácviku situace zapojili vojáci i policii, které „jako“ předali zadržené narušitele strategického místa.

„Fyzicky jsme zadržené policii nepředali, není možné, aby přijeli z Olomouce a zapojili se do cvičení, ale v rámci procvičování informačního systému hlášení jsme zatelefonovali Policii ČR – ta samozřejmě o cvičení ví, a to i kvůli obyvatelům Heroltovic, ke kterým se případně včas nedostala informace o tom, že budou slyšet střelbu a obrátili by se na policii,“ uvedl zástupce velitele KVV Olomouc s tím, že obec předem informovala o probíhajícím cvičení Hradba 2018.

V akci i řidič kamionu či ředitel nemocnice

Na Libavé cvičí 103 příslušníků aktivních záloh při KVV Olomouc, z toho čtyři ženy.

Jsou mezi nimi ředitel nemocnice, řidič kamionu, strážník městské policie, úřednice na radnici.

Největší cvičení aktivní zálohy v historii Armády České republiky probíhá také i v Hradišti a na dalších místech v Česku.

Armáda povolala celkem 1400 záložníků ze 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a strážní roty aktivních záloh vzdušných sil.

Smyslem cvičení je příprava záložníků k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil a prostředků pro plnění úkolů policie. Prověřuje vojáky při střežení objektů důležitých pro obranu státu a při ochraně úseků státních hranic.