Tříkilometrový úsek dálnice mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou se připravuje. Ředitelství silnic a dálnic ČR ve čtvrtek oznámilo, že zahájilo výkupy potřebných parcel.

„Příprava zbývajícího úseku dálničního obchvatu Olomouce zaznamenala významný posun. Zahájili jsme výkupy pozemků na trase budoucí dálnice D35 mezi Slavonínem a Křelovem,“ poukázal mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

„První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a na adresu ŘSD ČR se už vrátily jednotky schválených čili podepsaných smluv v hodnotách milionů korun,“ popisoval posun.

ŘSD tak vlastní první parcely potřebné pro dokončení velmi očekávané dálnice. Stavba dlouho nepokračovala kvůli sporům o vedení trasy na úrovni Křelova.

„Z důvodu zákonných změn bylo nutné i opakovat proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Získáním kladného stanoviska se příprava rozjela na plné obrátky,“ připomněl Miroslav Mazal.

V rámci majetkoprávní přípravy podle ŘSD bude nutné vyřídit 450 smluv, které zahrnují nejen výkupy pozemků, ale také uložení věcných břemen či nájemní smlouvy.

„Na konci příštího roku předpokládáme požádání o vydání stavebního povolení a začneme připravovat podrobnou technickou dokumentaci pro zadání stavby,“ sdělil regionální mluvčí ŘSD.

Její součástí bude i rozpočet stavby, který stanoví soutěžní cenu aktuálně odhadovanou na jednu miliardu korun.

Začátek stavby? 2024

V roce 2023 je naplánována veřejná soutěž na zhotovitele stavby, reálný předpoklad zahájení hlavních stavebních prací je podle ŘSD začátek roku 2024.

První motoristé by pak mohli na nový úsek dálnice D35 vyjet v roce 2026. Do té doby ovšem musejí přetrpět provizorium vybudované v roce 2007 a počkat si v kolonách před kruhovým objezdem u Globusu, kde se pravidelně tvoří fronty aut na všech příjezdových ramenech.

Tangenta pak bude napojena, ve směru od Hradce Králové, před nadjezdem v Břuchotíně, protne zahrádkářskou kolonii v Křelově a na již existující část obchvatu Olomouce, I. etapu, se připojí přibližně v zatáčce za rondelem u hypermarketu.

Břuchotín stále bojuje o stěnu

Obavy z nového úseku silniční tepny přetrvávají v Břuchotíně, kde bojují za výstavbu protihlukové stěny.

Investor plánuje protihlukovou stěnu u Křelova, kterému se dálnice vyhne. Obec jedná s ŘSD, aby ochránila břuchotínskou zástavbu novou stěnou podél komunikace, na niž bude západní tangenta napojena.

„Na základě měření, které už proběhlo, ale ještě není vyhodnoceno, plánuje ŘSD i tuto protihlukovou stavbu vybudovat. Nezávisle na stavbě dálnice. Příslib tedy máme a o tuto protihlukovou stěnu budeme usilovat,“ sdělila před časem Olomouckému deníku starostka Křelova-Břuchotína Marie Škavronková.

Součástí stavby budou také tři mosty na dálnici, jeden nad dálnicí. V Křelově vznikne nová mimoúrovňová křižovatka a na II/448 okružní křižovatka. Plánována je přeložka I/35 v délce 739 metrů, přeložka III/5709 v délce 352 metry. Součástí stavby jsou vynucené přeložky polních cest, aby byl zajištěn přístup k pozemkům a objektům, a také napojení úseku I/35 na silnici II/635.