Provozovna v Uničově se zabývá převážně zpracováním listnatého dřeva a výrobou tepla spalováním biomasy v kotlích pro vlastní využití.

Carman v roce 2018 nesplnila povinnost provádět každoroční měření emisí. Nebyl to však jediný prohřešek, na který inspektoři ČIŽP upozornili.

„Pro zdroj zpracování dřeva společnost také nezajistila jednorázové měření emisí v intervalu jednou za tři roky a v roce 2019 prokázalo měření překročení emisního limitu pro tuhé znečišťující látky více než dvojnásobně,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci. V rámci Souhrnné provozní evidence navíc zástupci společnosti ve třech po sobě jdoucích hlášeních uvedli nepravdivé údaje.

Při stanovování výše pokuty rozhodla rovněž přitěžující okolnost. V případě spalovacího zdroje společnost nepodnikla žádné opatření, aby splnila zpřísněné emisní limity, které platí od roku 2018, přestože z předcházejících měření bylo zřejmé, že tyto limity nesplní.

„Došlo k porušení jedné ze základních zákonných povinností provozovatelů stacionárních zdrojů, jejíž dopad může mít vliv na zhoršení kvality ovzduší a v důsledku toho na stav životního prostředí a zdraví obyvatel,“ zdůraznil Pallós.

Společnost Carman se proti pokutě neodvolala a blíže se k záležitosti vyjadřovat nechtěla. Sankce už nabyla právní moci.