Na pravém břehu firma betonuje základ a armování, na levém dělníci vyztužují jednu z mostních opěr.

Stavbaři zároveň zakládají vrtané piloty v místech, kde povedou zdi nového nábřeží. Na dalším místě zase razí přeložku kanalizace.

„V letošním roce se nám v místech, kde povedou zdi nového nábřeží, podařilo provést skoro 80 nových pilot. Na obou březích byly dokončeny veškeré piloty pro hlubinné založení mostu Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hlavní stavební práce na mostu v ulici Komenského by měly být hotové v původně avizovaném termínu, tedy na podzim 2019.

Opěrné zídky na Envelopě

Současně probíhají náročné práce při překládání sběrače, hloubení a pažení šachet a pokládání potrubí na levém břehu.

"Důlní ražba kanalizačního sběrače, která patří mezi unikátní a šetrné stavební postupy použité na stavbě, je prováděna ručně bez použití těžké mechanizace, aby v blízkosti domů nedocházelo k otřesům,“ popisoval.

Stavbaři se činí i níže po toku řeky Moravy.

„Na nově vzniklé opěrné zídky v blízkosti vysokoškolských kolejí jsme jenom v letošním roce použili 240 metrů krychlových  železobetonu, jílocementové stěny pod zdmi u Envelopy se od konce prosince rozrostly o 400 metrů čtverečních,“ vyjmenovával Gargulák.

Dva kilometry nového koryta

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici.

Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni.

Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.