„Hlavní slavností je 225. výročí posvěcení chrámu Zvěstování Páně, 7. výročí slavného uložení ostatků posledních Šternberků, především arcibiskupa Alberta II. ze Šternberka, jeho synovce Petra ze Šternberka a jeho ženy Rebeky,"uvedl Miroslav Vyvozil, který spolu s římskokatolickou církví a šternberskou radnicí akci pořádá.

V neděli se lidé mohli zúčastnit bohoslužby v kapli chrámu Zvěstování Páně a také přednášky o historii města.

„Připravili jsme nešpory za zemřelé. Slíbili jsme panu hraběti, že si vždy vzpomeneme na zemřelé příslušníky jeho rodu. Po bohoslužbě následovala přednáška na téma Rod Šternberků v dějinách města. Je určitá novinka, i když před lety jsme něco podobného už měli. Tehdy to však bylo především povídání o Albertovi II. ze Šternberka,“ řekl Vyvozil.

„Chceme tyto dny ještě obohatit povídáním, aby si lidé uvědomili, že toto město bylo ve středověku velice slavné a přijížděly sem ty nejslavnější osobnosti. Možná to ani dnes ještě nedoceňujeme,“ do­dal.

Do šternberského chrámu zavítala v neděli například Marie Slámová.

„Přišla jsem na bohoslužbu a pak i na přednášku. Je dobře, že se historie města tímhle způsobem připomíná. Mladí se to dozvědí alespoň takhle,“ sdělila.

Dny rodu Šternberků uzavřela pondělní slavnostní bohoslužba, požehnání a varhanní koncert.

„Lidé sem chodí, ale je potřeba jim neustále připomínat, že toto jsou slavné okamžiky města,“ doplnil Vyvozil.